Onderwijs extra’s

THEMAKLASSEN De onderbouw heeft 3 themaklassen:

  • ArtXpress klas, met meer aandacht voor de expressievakken en dans & drama
  • BOB-klas, Bewegen, Organiseren en Begeleiden, met extra aandacht en tijd voor sport
  • TEC-Xcellent- klas, met extra aandacht voor techniek.

 

T-EXCELLENT  De T-excellent stroom is gericht op doorstroom naar havo, na leerjaar 1 of na leerjaar 4. Meer weten? Zie onze flyer T excellent.

 

LEERGEBIEDEN  In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vormen sommige vakken samen een ‘leergebied’. Een voorbeeld is Mens & Maatschappij: een combinatie van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Binnen een leergebied werk je regelmatig samen met andere leerlingen. Er zijn vier leergebieden: Mens & Maatschappij, Mens & Vormgeving, Mens & Gezondheid en Mens & Techniek.

 

VAKOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN

PROJECTEN leerjaar 1

  •  ‘Criminaliteit, pas er voor op…’ met gastlessen door de politie en de penitentiaire instelling De Marstal
  •  ‘Globaland’: een vakoverstijgend onderwijsproject, waarbij leerlingen spelenderwijs het belang ontdekken om met anderen samen te werken aan de mondiale maatschappij.

PROJECTEN leerjaar 2

  •  ‘De ontdekking van Uden’, door middel van verschillende opdrachten ga je Uden opnieuw ‘ontdekken’
  •  ‘Liefde en zo..’, met verschillende workshops over seksualiteit en relaties. Een indruk krijgen? Bekijk de video Liefde en zo .

Leerjaar 1 en 2 kennen verder nog ‘de week van de gezonde school’, een week met extra aandacht voor gezond eten, bewegen en hygiëne.

 

T-SCIENCE  T-science is een tweejarige leerroute in de bovenbouw vmbo T, waar je kennis maakt met de werelden van techniek en science. In T-science leer je ontwerpen, onderzoeken en ondernemen met opdrachten uit de praktijk. Dat zorgt voor een betere aansluiting op de technische opleidingen in het mbo. Naast de gebruikelijke theoretische vakken besteed je  4-6 uren per week aan T-science.  T-science kan een vervolg zijn op de themaklas in de onderbouw, maar ook nieuw gekozen worden. Meer ins en outs vind je in de flyer T science – of bekijk het filmpje van het ministerie.

 

XL-UREN  De theoretisch gerichte leerweg kent ook XL-uren. Je kunt kiezen uit diverse modules, zoals BOB (bewegen, organiseren en begeleiden), Photoshop, muziek en Kunst-kracht.