Onderwijs extra’s

DAKPANKLASSEN
De onderbouw kent 3 typen dakpanklassen:

  • basis/kader: voor leerlingen met een basis- of basis/kaderadvies. Leerlingen met een basisadvies en (meer) sociaal-emotionele problematiek kunnen worden geplaatst in de huiskamerklas.
  • kader/theoretisch: voor leerlingen met een kader- of kader/theoretisch advies.
  • theoretisch/havo: voor leerlingen met een theoretisch- en/of theoretisch/havo advies.

We hanteren een drempelloze doorstroom van leerjaar 1 naar leerjaar 2. Achterstanden in een bepaald vak worden via maatwerk bijgewerkt.

In de dakpanklassen wordt lesgegeven op meerdere (minimaal 2) niveaus, passend bij de leermogelijkheden van de leerling. De eerste zes tot acht lesweken van het schooljaar worden benut om inzicht te krijgen in het niveau van de leerling. Gedurende leerjaar 1 en 2 wordt de leerling uitgedaagd om op het ‘opstroomniveau’ te werken.

 

BLENDED LEARNING
Alle leerlingen (m.u.v. basis/kaderberoeps leerjaar 4) hebben de beschikking over een eigen laptop. M.b.v. deze laptops en digitale lesmethodes kunnen leerlingen meer in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. De leerlingen krijgen voor een aantal vakken ook nog de ‘papieren versie’ van de methode. Daardoor kan de leerling zelf de keuze maken tussen de digitale en de papieren methode of een mix van beide. Dit noemen wij ‘blended learning’.

 

VAKOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN

PROJECTEN leerjaar 1

  •  ‘Criminaliteit, pas er voor op…’ met gastlessen door de politie en de penitentiaire instelling De Marstal
  •  ‘Globaland’: een vakoverstijgend onderwijsproject, waarbij leerlingen spelenderwijs het belang ontdekken om met anderen samen te werken aan de mondiale maatschappij.

PROJECTEN leerjaar 2

  •  ‘De ontdekking van Uden’, door middel van verschillende opdrachten ga je Uden opnieuw ‘ontdekken’
  •  ‘Liefde en zo..’, met verschillende workshops over seksualiteit en relaties. Een indruk krijgen? Bekijk de video Liefde en zo .

Leerjaar 1 en 2 kennen verder nog ‘de week van de gezonde school’, een week met extra aandacht voor gezond eten, bewegen en hygiëne.

 

T-SCIENCE  T-science is een tweejarige leerroute in de bovenbouw vmbo T, waar je kennis maakt met de werelden van techniek en science. In T-science leer je ontwerpen, onderzoeken en ondernemen met opdrachten uit de praktijk. Dat zorgt voor een betere aansluiting op de technische opleidingen in het mbo. Naast de gebruikelijke theoretische vakken besteed je  4-6 uren per week aan T-science.  T-science kan een vervolg zijn op de themaklas in de onderbouw, maar ook nieuw gekozen worden. Meer ins en outs vind je in de flyer T science – of bekijk het filmpje van het ministerie.