Onderwijs extra’s

DAKPANKLASSEN
De onderbouw kent 3 typen dakpanklassen:

 • basis/kader: voor leerlingen met een basis- of basis/kaderadvies. Leerlingen met een basisadvies en (meer) sociaal-emotionele problematiek kunnen worden geplaatst in de huiskamerklas.
 • kader/theoretisch: voor leerlingen met een kader- of kader/theoretisch advies.
 • theoretisch/havo: voor leerlingen met een theoretisch- en/of theoretisch/havo advies.

We hanteren een drempelloze doorstroom van leerjaar 1 naar leerjaar 2. Achterstanden in een bepaald vak worden via maatwerk bijgewerkt.

In de dakpanklassen wordt lesgegeven op meerdere (minimaal 2) niveaus, passend bij de leermogelijkheden van de leerling. De eerste zes tot acht lesweken van het schooljaar worden benut om inzicht te krijgen in het niveau van de leerling. Gedurende leerjaar 1 en 2 wordt de leerling uitgedaagd om op het ‘opstroomniveau’ te werken.

 

BLENDED LEARNING
Alle leerlingen (m.u.v. basis/kaderberoeps leerjaar 4) hebben de beschikking over een eigen laptop. M.b.v. deze laptops en digitale lesmethodes kunnen leerlingen meer in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. De leerlingen krijgen voor een aantal vakken ook nog de ‘papieren versie’ van de methode. Daardoor kan de leerling zelf de keuze maken tussen de digitale en de papieren methode of een mix van beide. Dit noemen wij ‘blended learning’.

 

VAKOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN

Projecten in leerjaar 1:

 • ’De gezonde school’: diverse activiteiten én uitdagingen die moet leiden tot meer bewustwording omtrent een
  een gezonde leefstijl onder de leerlingen.
 • ’Globaland’: een vakoverstijgend onderwijsproject, waarbij leerlingen spelenderwijs het belang ontdekken
  om met anderen samen te werken aan de mondiale maatschappij.

 

Projecten in leerjaar 2:

 • ’De ontdekking van Uden’: door middel van verschillende opdrachten ga je Uden op een andere
  manier ontdekken.
 • ‘Liefde en zo..’: met verschillende workshops over
  seksualiteit en relaties.

 

Projecten bovenbouw:

 •  ’Omgaan met groepsdruk