Afdelingen

Het vmbo is verdeeld in vier afdelingen: de onderbouw (leerjaar 1 en 2) basis-kader , de onderbouw vmbo T, de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) basis/kader en de bovenbouw vmbo T. De leerlingen van de afdelingen zijn gehuisvest in verschillende gebouwen:

 

  • leerjaar 1 en 2 (de onderbouw, ongeveer 650 leerlingen) in het T-gebouw
  • leerjaar 3 en 4  theoretisch (ongeveer 400 leerlingen) in het B-gebouw, met een eigen ingang aan het Oude Kerkpad
  • leerjaar 3 en 4  basis- en kaderberoepsgericht (ongeveer 400 leerlingen) in het P gebouw.

 

Elk gebouw heeft zijn eigen leerlingenaula en zijn eigen team van docenten en overige medewerkers. Er is één afdelingsdirecteur en voor elk leerjaar een coördinator. Maak in de schoolgids vmbo kennis met de afdelingsdirecteuren en coördinatoren vmbo. De schoolgids staat bij Documenten.

Bovenbouw

De bovenbouw van het vmbo, leerjaar 3 en 4, heeft 2 hoofdrichtingen of leerwegen:

 

  • beroepsgerichte leerweg (richtingen Zorg & Welzijn, Handel & Administratie of Techniek)
  • theoretischgerichte leerweg.

 

De beroepsgerichte leerweg heeft het niveau basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht. De theoretische richting heeft de gemengde en de theoretische leerweg. In de gemengde leerweg heb je naast de algemene vakken ook één beroepsgericht vak als examenvak.

Heb je echt geen zitvlees en dreig je daardoor een diploma mis te lopen? Dan zijn er nog de leerwerktrajecten (LWT). De afdelingsleiding kan je hierover informeren.

Bovenbouw Beroepsgericht

In de tweede klas kies je welke leerweg en welke beroepsrichting je gaat volgen in de bovenbouw.  Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je naar een opleiding op niveau 1 en 2 van het mbo. Met de kaderberoepsgerichte leerweg kun je naar een mbo opleiding op niveau 3 of 4.  Binnen de basisberoepsgerichte leerweg  is er ook een assistentenklas, waarbij je in een kleinere klas extra hulp krijgt.

Wij bieden volgende 5 beroepsgerichte profielen aan op zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg:

  1. Zorg & Welzijn
  2. Economie & Ondernemen
  3. Bouw, Wonen en Interieur
  4. Dienstverlening & Producten
  5. Produceren, Installeren en Energie

 

Meer informatie in deze onderstaande flyers:

 

En de onderstaande presentaties:

Presentatie profiel Z&W 2021

Presentatie profiel D&P design 2021

Presentatie profiel BWI 2021

Presentatie profiel PIE 2021

Presentatie profiel E&O 2021

 

Lessentabel bovenbouw BK per profiel

 

Link naar het filmpje Beroepsgerichte profielen bovenbouw Udens College

Bovenbouw Theoretisch gericht

In de derde klas van de theoretisch/gemengde leerweg zijn de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Duits verplicht. In de theoretisch/gemengde leerweg krijgt elke leerling in klas 3 ook een beroepsgericht vak: D & P (dienstverlening & producten). Dit geldt niet voor de leerlingen, die in klas 3 voor T-Science of T-excellent kiezen. In de gemengde leerweg is D&P ook een examenvak.