Gedragsregels

Respect, verantwoordelijkheid en veiligheid voor leerlingen en medewerkers vinden we erg belangrijk. De volgende algemene regels gelden voor het hele UC:

  • op het schoolterrein en in de gebouwen wordt niet gerookt.
  • er worden geen drugs gekocht, verkocht of gebruikt in en rond de school.
  • er wordt niet gegokt in en rond de school.
  • vanaf 1 januari 2014 is het Udens College een alcoholvrije school. Dit betekent dat tijdens activiteiten van, door en voor leerlingen geen alcohol wordt gedronken, ook niet door leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, en niet door medewerkers in aanwezigheid van leerlingen.

 

Als een leerling de regels overtreedt, onderneemt de school actie naar de leerling en zijn of haar ouders. Dit  kan variëren van een (begeleidings)gesprek tot meer ingrijpende sancties. In het uiterste geval, bijvoorbeeld bij dealen in drugs, kan het gaan om schorsing of verwijdering van school (in geval van de leerling) of ontslag (in geval van een personeelslid).

 

Verwijderd, absent, te laat? Zie de regels rondom verwijderd, absent en te laat in de schoolgids vmbo op pagina 19.

Bij het vak lichamelijke opvoeding moet je kleding dragen die geen gevaar kan opleveren bij het doen van oefeningen. Als de docent vindt dat je niet op een bepaalde oefening bent gekleed, kan hij je van de oefening uitsluiten

 

Meer informatie over gedragsregels, rechten en plichten van leerlingen vind je in: