Het examen

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Via onderstaande tegels komt u bij de PTA’s van de vakken, ingedeeld per leerweg en leerjaar.
Ook staan er documenten met algemene informatie over de PTA en het schoolexamen.

 

 

Links naar algemene examendocumenten

Examenreglement UC vmbo 2022