Begeleiding algemeen

Op het Udens College  neemt de begeleiding van leerlingen een belangrijke plaats in. De mentor vormt hierin de spil.  Klik hier voor het overzicht mentoren 17-18  van het vmbo van de verschillende klassen in 2017 2018.

 

Er zijn vier vormen van leerlingbegeleiding:

  1. Begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling of “hoe zit hij/zij in zijn/haar vel!” (oa sociale vaardigheidstraining)
  2. Begeleiden van het “leren leren”; de verwerking van de leerstof (oa bij spellingsproblemen of dyslexie, faalangstreductie of examentraining, huiswerkbegeleiding, re-teaching voor taal en rekenen)
  3. Begeleiden van en  keuzeprocessen bij vakken-, profiel- of leerwegkeuze,  door vakdocent of decaan.
  4. Extra begeleiding als dat nodig is. Dit gebeurt altijd “op maat”.

 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het Team Extra Begeleiding (TEB) van onze school  (j.ernst@udenscollege.nl). Voor meer informatie over dyslexie en/of dyscalculie zie het Dyslexieprotocol en het protocol dyscalculie.

 

Huiswerkbegeleiding (SBU)

Studiebegeleiding Uden biedt 4 middagen per week hulp aan bij het maken van huiswerk. Van maandag t/m donderdagmiddag is het mogelijk om na schooltijd in cluster 6 van de locatie Schepenhoek in groepsverband huiswerk te maken. Dit is mogelijk voor alle leerlingen van het Udens College (vmbo/havo/vwo). Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 12 leerlingen.

 

Belangrijke aandachtspunten zijn:
– Maken van een goede/overzichtelijke planning
– Zorgen voor een geconcentreerde werkhouding (er is tegenwoordig veel afleiding)
– Aandacht voor de inhoudelijke beheersing van de stof. Leerlingen helpen met vragen en/of overhoren waar nodig.

Het huiswerk wordt gemaakt in de lokalen van cluster 6. Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van de computers behorend bij dit cluster.

 

Praktisch:
SBU duurt 1,5 uur
Er zijn twee startmomenten, nl. om 14.45 uur of 15.45 uur.
De leerlingen nemen minimaal 2 en maximaal 4 keer per week deel aan de SBU.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 06-5351 5506 of via de mail: studiebegeleidinguden@gmail.com.

 

Jonge Mantelzorgers