Begeleiding

Op het Udens College neemt de begeleiding van leerlingen een belangrijke plaats in. De leerlingcoach vormt hierin de spil.

 

Er zijn vier vormen van leerlingbegeleiding:

  1. Begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling of “hoe zit hij/zij in zijn/haar vel!” (oa sociale vaardigheidstraining)
  2. Begeleiden van het “leren leren”; de verwerking van de leerstof (oa bij spellingsproblemen of dyslexie, faalangstreductie of examentraining, huiswerkbegeleiding, re-teaching voor taal en rekenen)
  3. Begeleiden van en  keuzeprocessen bij vakken-, profiel- of leerwegkeuze,  door vakdocent of decaan.
  4. Extra begeleiding als dat nodig is. Dit gebeurt altijd “op maat”.

 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het Team Extra Begeleiding (TEB) van onze school  (j.ernst@udenscollege.nl). Voor meer informatie over dyslexie en/of dyscalculie zie het Dyslexieprotocol en het protocol dyscalculie.

 

Huiswerkbegeleiding (SBU)

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om regelmatig tijd te besteden aan hun huiswerk of om daar goed mee om te gaan. Zij kunnen huiswerkbegeleiding krijgen, die naadloos aansluit op wat in de studielessen geleerd is. Deze begeleiding, gegeven door de Stichting Studiebegeleiding Uden (SBU), gebeurt tegen kostprijs. Voor informatie en aanmelding van leerlingen kunt u contact opnemen met SBU, tel. 06 – 53 51 55 06.