Veelgestelde vragen – corona en school

Thuisblijfregels

Wat moet ik (leerling) doen als ik corona-gerelateerde klachten heb?

Klachten die veel voorkomen bij corona/Covid-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
 • hoesten
 • verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
 • benauwdheid
 • plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

 

Wat moet ik doen?

 • Blijf thuis als je een of meer van bovenstaande klachten hebt. Ook al zijn de klachten mild. Wanneer je de genoemde klachten krijgt tijdens een schooldag, dan je ga je naar huis.
 • Laat jezelf testen bij de GGD.
 • Je ouders melden je ziek via de gebruikelijke wijze, zoals via Magister.
 • Ter info: we bieden alleen nog online onderwijs aan als iemand langdurig afwezig is.

 

Zie ook het thuisblijfschema.

Beterschap!

Wat moet ik doen als ik (leerling) positief ben getest?

 • Als je positief bent getest bij de GGD moet je in thuisisolatie, omdat je besmettelijk bent voor anderen. Hoe lang je in isolatie moet, bepaalt de GGD.
 • Ben je positief getest met een zelftest: blijf thuis, ga in quarantaine en laat je ook testen bij de GGD.
 • We vragen je ouders om het vertrouwelijk en snel te melden bij de afdelingsdirecteur of de sectordirecteur (0413 283 000). Het is niet verplicht, maar deze informatie is wel heel belangrijk om verdere besmettingen in de school te voorkomen.
 • Geef de uitslag niet als opmerking door via Magister. Deze melding zien wij niet.
 • Je ouders melden je daarnaast ziek via de gebruikelijke wijze, zoals via Magister.
 • Je mag weer naar school als dat volgens de instructies van de GGD weer mag.
 • Ter info: we bieden alleen nog online onderwijs aan als iemand langdurig afwezig is.

 

Zie ook het thuisblijfschema.

 

Veel beterschap!

Iemand in mijn huishouden heeft corona of heeft dit pas gehad. Mag ik naar school?

Of je naar school mag, is onder andere afhankelijk van: of je immuun bent, en of je klachten hebt. Zie voor meer informatie het thuisblijfschema.

Iemand in mijn gezin heeft coronagerelateerde klachten. Wat nu?

Of je naar school mag, is onder andere afhankelijk van: of je immuun bent, en of je klachten hebt. Zie voor meer informatie het thuisblijfschema.

Mag ik (leerling) naar school als ik in nauw contact ben geweest met een besmet persoon?

Of je naar school mag, is onder andere afhankelijk van: of je immuun bent, en of je klachten hebt. Zie voor meer informatie het thuisblijfschema.

 

Ik heb een melding van de Coronamelder-app ontvangen. Wat nu?

Of je naar school mag, is onder andere afhankelijk van: of je immuun bent, en of je klachten hebt. Zie voor meer informatie het thuisblijfschema.

Ik moet thuis blijven. Kan ik les op afstand volgen?

Omdat de maatregelen zijn versoepeld en leerlingen minder vaak in quarantaine hoeven, bieden wij sinds 25 september geen onderwijs op afstand meer. Alleen als iemand langdurig ziek is, kan hij of zij online lessen volgen. Het gaat dan om meeluisteren met de les. Ben je langdurig afwezig? Bespreek het volgen van online onderwijs met je coach.

 

Hoe lang moet ik thuisblijven?

Dit is per situatie heel verschillend. Blijf in elk geval thuis als:

 • je jezelf laat testen bij de GGD en je op de testuitslag wacht.
 • als je in een quarantaineperiode zit. Volg de instructies van de GGD op.

 

Zie voor meer informatie het thuisblijfschema.

Mag ik (leerling) naar school als ik in een land ben geweest met een zeer hoog risico?

Of je naar school mag, is onder andere afhankelijk van: of je immuun bent, en of je klachten hebt. Zie voor meer informatie het thuisblijfschema.

Wat doet de school bij een positieve besmetting?

Als een leerling of medewerker positief is getest:

 • nemen we contact op met de GGD en stemmen passende maatregelen af en voeren die uit.
 • brengen we de ouders/leerlingen van de betrokken klassen sowieso zo snel mogelijk op de hoogte.
 • informeert de GGD of (iemand namens) de positief geteste persoon zo snel mogelijk de nauwe contacten.
 • informeren we alle medewerkers zo snel mogelijk.

We houden in alle communicatie zoveel mogelijk rekening met de privacy van de leerlingen en de medewerkers.

Zelftesten in het voortgezet onderwijs

Voor wie zijn de zelftesten?

We vragen leerlingen (en medewerkers) die nog niet immuun zijn, zich 2x per week vóór schooltijd thuis te testen. Het is vrijwillig, maar het is wel een belangrijke voorwaarde om de kans op besmettingen te verkleinen. Leerlingen en medewerkers ontvangen deze zelftesten via school.

 

Wanneer kun je de zelftest niet gebruiken:

 • bij klachten passend bij corona
 • bij quarantaine door contact met een persoon met corona
 • bij een melding van de Coronamelder-app
 • of bij terugkomst uit een (zeer) hoogrisicogebied

In deze gevallen gebruik je geen zelftest maar moet er een testafspraak worden gemaakt bij de GGD.

 

Wanneer ben je immuun?

Volgens de RIVM ben je immuun als je:

 • in de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.
 • langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd bent tegen corona. Bij Jansen-vaccin: langer dan 4 weken geleden.
 • corona hebt gehad en daarná minimaal 14 dagen geleden een vaccinatie hebt gehad. Bij Jansen-vaccin: langer dan 4 weken geleden.

 

Is een zelftest verplicht?

Nee, een zelftest is niet verplicht. Het is altijd vrijwillig. De zelftest is wel een belangrijk instrument om een zo veilig mogelijke school te creëren.

 

Hoe werkt de zelftest?

 • Leerlingen (en medewerkers) nemen de test bij zichzelf af.
 • De test is makkelijk te gebruiken. In deze flyer (pdf) staat hoe de test gebruikt moet worden.
 • De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in én hoeft ook niet in de keel.
 • De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend.

 

LET OP: de zelftest kun je niet gebruiken als je klachten hebt passend bij corona, of in quarantaine bent door contact met een persoon met corona, of een melding van de Coronamelder-app hebt of bij terugkomst uit een (zeer) hoogrisicogebied.

 

Mijn zelftest is positief. Wat nu?

 • Blijf thuis bij een positieve uitslag en ga in isolatie. Je neemt contact op met school. We wijzen erop dat het delen van de uitslag niet verplicht is.
 • Het is belangrijk dat de leerling of een ouder contact opneemt met de GGD om ter bevestiging ook een coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of de leerling echt het coronavirus heeft en wie van zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten worden (via bron- en contactonderzoek).

Mijn zelftest is negatief. Wat nu?

Dan is er geen coronavirus bij de leerling gevonden. De leerling kan gewoon naar school. Wel moet de leerling zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.

 

LET OP: de zelftest kun je niet gebruiken als je klachten hebt passend bij corona, of in quarantaine bent door contact met een persoon met corona, of een melding van de Coronamelder-app hebt of bij terugkomst uit een (zeer) hoogrisicogebied.

Richtlijnen gezondheid en veiligheid

Welke corona-basismaatregelen gelden er op school?

We moeten nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen op het gebied van hygiëne en klachten blijven gelden. Ze gelden voor iedereen, ook voor gevaccineerde personen/personen die immuun zijn.

 

Dit zijn de basismaatregelen:

 • Regelmatig en goed handen wassen;
 • Niezen en hoesten in de elleboog;
 • Geen handen schudden;
 • Bij klachten passend bij corona thuis blijven en jezelf laten testen bij de GGD;
 • Goed ventileren en luchten;
 • Daarnaast is belangrijk dat alle leerlingen en personeelsleden die niet als immuun gezien worden twee keer per week een preventieve zelftest uitvoeren.

 

Er is water en zeep of desinfecterende handgel in het lokaal aanwezig. Ook papieren zakdoekjes en het schoonmaakmiddel voor de werkplekken zijn in de onderwijsruimten aanwezig.

Wat zijn de regels rondom het mondkapje?

Het is vanaf 25 september niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in de school.

Wat zijn de afspraken rondom de 1,5 meter afstand?

 

Leerlingen en medewerkers hoeven sinds 25 september geen 1,5 meter afstand te houden. Afstand houden is nog wel verstandig.

Hoe is de ventilatie in de schoolgebouwen?

Alle gebouwen van de school voldoen inmiddels aan de ventilatienorm.

Contact

Waar kan ik terecht met algemene/niet dringende vragen over corona?

Leerlingen kunnen altijd bij hun coach terecht. Ook zijn er speciale e-mailadressen die ook ouders kunnen gebruiken. Voor het vmbo is dat: vmbo-covid19@udenscollege.nl. Voor het havo/vwo: hv-covid19@udenscollege.nl.