Medewerker communicatie en PR

Sluitingsdatum: 11-03-2018
0,6 fte FTE

Het Udens College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is onderwijskundig en organisatorisch verdeeld in twee sectoren: de sector vmbo en de sector havo-vwo, elk op een eigen locatie in Uden. De onderwijssectoren worden door het bedrijfsbureau actief ondersteund, onder andere op het gebied van P&O, financiën, ICT en kwaliteitszorg. De school telt ongeveer 3000 leerlingen en 350 medewerkers.

 

Ben jij een duizendpoot op het terrein van communicatie met hart voor onderwijs en met feeling voor beleid en beleidsontwikkeling?

 

 Per 1 april hebben wij de volgende vacature:

 

(Beleids)medewerker communicatie en PR  

0,6 fte / gemiddeld 24 uur per week

 

Algemeen:

De missie van het Udens College is Ruimte voor Ambitie. Kwaliteit en goede resultaten zijn voor ons vanzelfsprekend en in alles wat we doen, nemen we de leerling als vertrekpunt. Onze kernwaarden zijn vertrouwen, veiligheid, openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

 

We zijn volop in ontwikkeling naar een vernieuwende vorm van onderwijs (het Udens model), waarin die uitgangspunten glashelder en aantrekkelijk te herkennen zijn. Dat is een spannend en uitdagend proces dat veel energie vraagt, maar ook veel energie oplevert.

 

We zijn op zoek naar een collega die, samen met een enthousiast team met verschillende communicatietaken, het Udens College een kleurrijk, aantrekkelijk en herkenbaar gezicht kan geven in onze communicatie en PR. Het gaat zowel om communicatie extern als intern. Daarin willen we voortdurend onze missie, visie en de kernwaarden uitdragen vanuit ons centrale motto UC MORE!

 

De medewerker communicatie en PR vormt de linking pin tussen de beide locaties van het UC en de directie als het gaat om ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid, vanuit onze gedeelde en centrale uitgangspunten. Dat vraagt om een helicopterview, een frisse en kritische blik, gecombineerd met vaardigheden op het vlak van de uitvoering van communicatie in samenspraak met anderen.

 

De medewerker communicatie en PR werkt vanuit het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau omvat de centrale staf en het bestuur van het Udens College. De communicatie- en PR-activiteiten worden gecoördineerd en uitgevoerd in samenspraak met collega’s op de beide sectoren (het havo/vwo en het vmbo). De medewerker communicatie en PR vervult de rol van aanjager en kartrekker en coördineert en organiseert overleg, afstemming en gezamenlijke professionalisering van de betrokkenen bij de UC-communicatie. Daarnaast heeft de medewerker ook uitvoerende taken, bijvoorbeeld rond het beheer en onderhoud van de website, het aanleveren van berichten voor Facebook, het schrijven van (pers)berichten en de redactie van de schoolgids en het jaarverslag. De medewerker staat in nauwe verbinding met de directeur-bestuurder en de directie van het Udens College en met de medewerker Kwaliteitszorg.

 

Werkzaamheden

De medewerker communicatie en PR:

 • adviseert de directie met betrekking tot communicatie, PR en mediabeleid;
 • coördineert en bewaakt doelgroepgerichte in- en externe communicatie (onder andere rondom werving, Open Dag en in contacten met de pers), doet voorstellen ter verbetering van de effectiviteit en mogelijkheden om het imago van het Udens College positief tot uitdrukking te brengen;
 • vervult een projectleidersrol in communicatieprojecten en werkgroepen (bijvoorbeeld intranet, website, schoolgidsen, jaarverslag, webredactie): coördineert, creëert draagvlak, verbindt en mobiliseert;
 • levert ook zelf een bijdrage aan deze communicatie-activiteiten;
 • stimuleert innovatieve en creatieve ideeën om de communicatie (verder) te verbeteren;
 • evalueert jaarlijks de effectiviteit van het gevoerde communicatie- en PR- beleid en doet, zo nodig, voorstellen tot aanpassing ervan. Werkt per schooljaar een jaarkalender uit op basis van de communicatiebehoeften van de school, met een voorstel voor uren en activiteiten;
 • draagt mede zorg voor en coördineert mede de planning, voorbereiding, begeleiding en productie van UC-breed drukwerk, PR- en voorlichtingsmateriaal en andere publicaties;
 • organiseert het beheer en de documentatie van UC-brede informatie, logo’s, drukwerk, fotomateriaal en reclame-uitingen;
 • bewaakt de huisstijl en neemt initiatieven bij huisstijl-ontwikkeling.

 

Functie-eisen

De medewerker communicatie en PR is een teamplayer met oog en oor voor anderen en beschikt over:

 • zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • organisatietalent met een echte hands-on-mentaliteit;
 • praktische en theoretische kennis van media/sociale media en voorlichtingsmethodieken en –technieken;
 • de vaardigheid om communicatie- en PR-activiteiten af te stemmen op het gevoerde beleid;
 • de vaardigheid om de sterke punten van het Udens College over te brengen;
 • een flexibele inzetbaarheid (in beperkte gevallen ook ’s avonds en in het weekend), is creatief en stressbestendig;
 • kennis en ervaring in het onderwijs (sector Voortgezet onderwijs) is een pre;
 • aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring.

 

Wij bieden:

 • een functie van gemiddeld 24 uur per week;
 • een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid;
 • salariëring conform schaal 9 van de CAO Voortgezet Onderwijs (salaris min. € 2386,- max.€ 3619,- bij een volledige betrekking);
 • arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO met naast de vakantie-uitkering een 13e maand;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld aantrekkelijke studie- en ontwikkelmogelijkheden.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.udenscollege.nl .Tevens kunt u met vragen terecht bij de mevrouw A. van de Moosdijk, beleidsmedewerker kwaliteitszorg via A.vandeMoosdijk@udenscollege.nl .

 

Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met zondag 11 maart 2018, sturen aan: dhr. D. van Son, Hoofd P&O Udens College via sollicitaties@udenscollege.nl .

 

 Lid onderwijsnetwerk ORION                                                                           Opleidingsschool

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.