Organisatie

Het Udens College is één school met twee sectoren, met elk ongeveer 1500 leerlingen:

  •  de sector  vmbo, gevestigd aan het Kleinveld 25
  • de sector havo vwo aan de President Kennedylaan 22B.

Beide sectoren zijn georganiseerd in afdelingen met ieder een eigen afdelingsdirecteur.

 

Aan het hoofd van beide locaties staat de sectordirectie. Het bevoegd gezag van de school als geheel is de directeur-bestuurder (een éénhoofdig College van Bestuur). De directeur bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit 5 personen.

 

Op centraal niveau is er een Bedrijfsbureau,  dat de organisatie ondersteunt op de terreinen financiën, personeelszaken en kwaliteitszorg.

 

Bekijk hier het organogram van het Udens College . De samenstelling van de Raad van Toezicht en van bestuur en directie staan in de schoolgids vmbo en havo/vwo – bij Documenten.