Missie en visie

Ruimte voor ambitie

De missie van het UC is Ruimte voor ambitie. We helpen leerlingen actief het beste uit zichzelf te halen en zo hun ambities te verwezenlijken. Ook onze onderwijsdoelen zijn ambitieus: niet het diploma is het einddoel, maar een succesvolle plek in de maatschappij. Daar hoort natuurlijk een ambitieuze organisatie bij. Die voortdurend leert en de lat steeds hoger legt.

 

We maken onze missie waar door elke leerling volop ruimte en kansen te geven. De leerling is ons vertrekpunt, daarop richten we onze organisatie in. Dat betekent betrokken coaches en docenten, goede contacten met ouders, veiligheid en een prettige sfeer op school. Daarbij houden we aandacht voor onze goede onderwijsresultaten – de basis blijft op orde.

 

Het UC is een school die mee gaat met zijn tijd. Dat zie je in ons uitgebreide wifi-netwerk en in onze digitale voorzieningen. We staan open voor nieuwe ideeën die onze leerlingen verder kunnen helpen. Ons motto is niet voor niets: Je ziet meer – UC More!

 

Onze kernwaarden vormen ons DNA. Ze zijn bepalend voor wie we zijn en willen zijn. De kernwaarden van de school zijn:

  • We tonen verantwoordelijkheid
  • We hebben vertrouwen in elkaar
  • We houden het veilig. Pesten accepteren we niet!
  • We zijn open naar elkaar
  • We zijn betrokken bij elkaar.

 

Zie voor meer informatie ons  Strategisch beleidsplan 2015 2020.