Missie en visie

Ruimte voor ambitie

Ruimte bieden aan de ambitie van onze leerlingen in een veranderende maatschappij, daar staat het Udens College voor. We leren leerlingen om nu en in de toekomst kritisch te denken en hun eigen keuzes te maken, zodat ze in staat zijn om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij en deze zelf ook mede vorm te geven.

 

Leerling vertrekpunt
We kiezen voor de leerling als vertrekpunt van ons onderwijs, waarbij we ruimte, kansen en maatwerk bieden. De ontwikkelruimte om elke dag het beste uit jezelf te halen, geven we ook aan onze medewerkers. Uiteraard houden we aandacht voor onze goede onderwijsresultaten – díe basis blijft op orde. Zo werken we samen aan het realiseren van onze missie.

 

Udens Model
Om onze visie kracht bij te zetten, hebben we in schooljaar 2018-2019 een nieuw onderwijsconcept ingevoerd op beide sectoren: het Udens Model. De afgelopen jaren hebben we stevig doorgepakt en veel bereikt. Zo heeft coaching, individueel en in de groep, een cruciale rol in ons onderwijs gekregen. De leerling wordt hierdoor echt gezien.

 

Koers verstevigen
Natuurlijk blijven we ons verder ontwikkelen. Dat doen we in de nieuwe strategische beleidsperiode 2020-2024. Het roer gaat niet om. We verstevigen de twee pijlers waar ons onderwijs op rust en voegen een nieuwe derde pijler toe.

  • 1 Leerling als vertrekpunt
  • 2 Kwaliteit als vanzelfsprekend
  • 3 Eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers

 

Zie voor meer informatie ons Strategisch Beleidsplan of bekijk hieronder de video. Naast medewerkers hebben ook leerlingen, ouders en en andere betrokken meegewerkt aan dit plan. In het plan vind je ook deze praatplaat.

 

Bekijk onze koers in 1 minuut en 59 seconden: video

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen ons DNA. Ze zijn bepalend voor wie we zijn en willen zijn. Veiligheid zien we als een voorwaarde om onze kernwaarden waar te maken.

 

Onze kernwaarden:

  • We zien en horen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We tonen verantwoordelijkheid naar elkaar

 

Video voor nieuwe leerlingen en ouders over ons onderwijsmodel