Missie en visie

Ruimte voor ambitie

De missie van het Udens College is Ruimte voor ambitie. We helpen leerlingen actief het beste uit zichzelf te halen en zo hun dromen te verwezenlijken. Ook onze onderwijsdoelen zijn ambitieus: niet het diploma is het einddoel, maar een succesvolle plek in de maatschappij. Daar hoort natuurlijk een ambitieuze organisatie bij. Die voortdurend leert en de lat steeds hoger legt.

 

Udens Model

Om onze visie kracht bij te zetten, hebben we in schooljaar 2018-2019 een nieuw onderwijsconcept ingevoerd op beide sectoren: het Udens Model. We willen leerlingen op maat ondersteunen om de eigen ambities waar te maken. Ze krijgen steeds meer regie over het eigen leerproces. Een coach begeleidt de leerlingen bij het maken van keuzes. Met een persoonlijke leerroute is een leerling in staat om te presteren op het eigen niveau. Op de pagina’s van de sectoren lees je meer over onderwijsontwikkelingen.

We maken onze missie waar door elke leerling volop ruimte en kansen te geven. De leerling is ons vertrekpunt, daarop richten we onze organisatie in. Dat betekent betrokken coaches en docenten, goede contacten met ouders, veiligheid en een prettige sfeer op school. Daarbij houden we aandacht voor onze goede onderwijsresultaten – de basis blijft op orde.

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen ons DNA. Ze zijn bepalend voor wie we zijn en willen zijn. De kernwaarden van de school zijn:

  • We tonen verantwoordelijkheid
  • We hebben vertrouwen in elkaar
  • We houden het veilig. Pesten accepteren we niet!
  • We zijn open naar elkaar
  • We zijn betrokken bij elkaar.

Zie voor meer informatie ons  Strategisch beleidsplan 2015 2020.

 

Video voor nieuwe leerlingen en ouders over ons onderwijsmodel