Missie en visie

Ruimte voor ambitie

Ruimte bieden aan de ambitie van onze leerlingen in een veranderende maatschappij, daar staat het Udens College voor. We leren leerlingen om nu en in de toekomst kritisch te denken en hun eigen keuzes te maken, zodat ze in staat zijn om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij en deze zelf ook mede vorm te geven.

 

We kiezen voor de leerling als vertrekpunt van ons onderwijs, waarbij we ruimte, kansen en maatwerk bieden. De ontwikkelruimte om elke dag het beste uit jezelf te halen, geven we ook aan onze medewerkers. Uiteraard houden we aandacht voor onze goede onderwijsresultaten – díe basis blijft op orde. Zo werken we samen aan het realiseren van onze missie.

 

Udens Model

Om onze visie kracht bij te zetten, hebben we in schooljaar 2018-2019 een nieuw onderwijsconcept ingevoerd op beide sectoren: het Udens Model. De afgelopen jaren hebben we stevig doorgepakt en veel bereikt. Zo heeft coaching, individueel en in de groep, een cruciale rol in ons onderwijs gekregen. De leerling wordt hierdoor echt gezien.

Natuurlijk blijven we ons ontwikkelen en dat gaan we doen in de nieuwe strategische beleidsperiode die aanbreekt aan de start van schooljaar 2020-2021.

 

Verstevigen

Het roer gaat de komende jaren niet om. We verstevigen de pijlers waar ons onderwijs op rust en voegen een nieuwe pijler toe. Samen dragen ze eraan bij dat we onze missie kunnen realiseren.

 

We werkten al met de pijlers:

  • 1 Leerling als vertrekpunt
  • 2 Kwaliteit als vanzelfsprekend

 

We voegen deze toe:

  • 3 Eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers

 

In een wereld die voortdurend verandert, is het belangrijk om mee te kunnen bewegen. Dat kan als je zelf de regie neemt over je ontwikkeling en als je voelt dat er vertrouwen is van de ander. Dit vormt de kern van onze nieuwe pijler, Eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers.

 

Zie voor meer informatie ons Strategisch Beleidsplan 2020-2024. Naast medewerkers hebben ook leerlingen, ouders en en andere betrokken meegewerkt aan dit plan.
In het plan vind je ook deze praatplaat waarin de pijlers, onze kernwaarden en ambities te zien zijn.

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen ons DNA. Ze zijn bepalend voor wie we zijn en willen zijn. Veiligheid zien we als een voorwaarde om onze kernwaarden waar te maken.

 

Onze kernwaarden:

  • We zien en horen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We tonen verantwoordelijkheid naar elkaar

 

Video voor nieuwe leerlingen en ouders over ons onderwijsmodel