Meldpunt incidenten & Kindermishandeling

Leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen incidenten melden via een online formulier bij ons Centraal Meldpunt Incidenten.

 

Voor een overzicht waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen met problemen of klachten zie:

Wat te doen bij (vermoedens van) kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing. Maar ook getuige zijn van huiselijk geweld valt onder kindermishandeling. Vermoedt u kindermishandeling in uw omgeving, dan kunt u gratis en anoniem bellen met  0800 – 20 00 .  Voor meer informatie zie de website Vooreenveiligthuis.nl.