Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR)  bestaat uit 8 leden: 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen. De voorzitter van de MR is de heer W. Dortmans, e-mail: w.dortmans@udenscollege.nl.

 

Op sectorniveau is er een deelraad. Zie voor meer informatie de sector vmbo of sector havo vwo.