Ouderraad

organigram OR

De ouderraad is de vertegenwoordiging van de ouders van het UC. De ouderraad bestaat uit de sectorouderraden van havo/vwo en vmbo.

 

De ouderraad vergadert zes maal per jaar met de UC directie. Het overleg met de directie is deels centraal (gezamenlijk) en deels op sectorniveau.

 

Jaarlijks organiseert de ouderraad in het najaar een thema avond voor alle ouders. Dit schooljaar is de thema avond op woensdag 15 november op de havo/vwo locatie aan de Schepenhoek 203.

 

Meer informatie/presentaties van de ouderraden vindt u hieronder. Het emailadres van de ouderraad is ouderraad@udenscollege.nl.