Ouderraad

organigram OR

De ouderraad is de vertegenwoordiging van de ouders van de leerlingen het UC. De ouderraad bestaat uit de sectorouderraden van havo/vwo en vmbo.

 

De ouderraad vergadert zes maal per jaar met de directie van het UC. Het overleg met de directie is deels centraal (gezamenlijk) en deels op sectorniveau.

 

De centrale ouderraad organiseert jaarlijks een algemene ouderavond voor alle ouders van het Udens College.

 

Contact
Het e-mailadres van de ouderraad is info@udenscollege.nl.