UC More | info – presentaties vmbo 2017

Er zijn twee rondes met presentaties van ieder een half uur

19.00 uur  inloop
19.30 uur 1e presentatie ronde
20.10 uur 2e presentatie ronde

 

Maak uit onderstaande aanbod een keuze voor twee presentaties:
aanmelden kan via de knop onder aan deze pagina

 

 • Dakpanklas B/K met o.a. huiskamerklas (voor ouder)
  & Een ontdekkingstocht door de school
  (voor leerling)

In deze presentatie informeren we u over de huiskamerklas en de dakpanklas basis/kader. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organisatie van de brugklas, leren op verschillende niveaus, mogelijkheden voor opstroom, het gebruik van de laptop en het nieuwe onderwijsmodel.

Parallel aan deze workshop organiseren we voor uw kind een ontdekkingstocht door de school.

 

 • Dakpanklas K/T (voor ouder)
  & Een ontdekkingstocht door de school
  (voor leerling)

In deze presentatie informeren we u over de dakpanklas kader/theoretisch. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organisatie van de brugklas, leren op verschillende niveaus, mogelijkheden voor opstroom, het gebruik van de laptop en het nieuwe onderwijsmodel.

Parallel aan deze workshop organiseren we voor uw kind een ontdekkingstocht door de school.

 

 •  Dakpanklas T/H (voor ouder)
  & Een ontdekkingstocht door de school
  (voor leerling)

In deze presentatie informeren we u over de dakpanklas theoretisch/havo. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organisatie van de brugklas, leren op verschillende niveaus, mogelijkheden voor opstroom, het gebruik van de laptop en het nieuwe onderwijsmodel.

Parallel aan deze workshop organiseren we voor uw kind een ontdekkingstocht door de school.

 

 •  Ontwikkel je talent op het UC (ouder + leerling)

In deze presentatie informeren we jullie over talentontwikkeling op het UC. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de themaklassen ART, BOB en TEC en andere keuze mogelijkheden.

 

 • Help, ik ben een brugklasser! (ouder + leerling)

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: De school, vakken, rooster en hoe het is om een brugklasser  te zijn. In deze workshop krijgen jullie d.m.v. een spel, informatie over de brugklas.

 

 • Extra begeleiding op het UC (ouder + leerling)

In deze presentatie geven we een beeld van de extra begeleiding op het Udens College. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: leerlingbegeleiding, dyslexie, faalangstreductie, remedial teaching.

 

 • De brugklas havo/vwo (ouder + leerling)

In deze presentatie informeren we u over de dakpanklas havo/vwo. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organisatie van de brugklas, leren op verschillende niveaus, mogelijkheden voor opstroom, het gebruik van de laptop en het nieuwe onderwijsmodel.

 

Direct aanmelden voor deze avond: