UC More | info – presentaties havo/vwo 2017

Er zijn twee rondes met presentaties van ieder een half uur

19.00 uur  inloop
19.30 uur 1e presentatie ronde
20.10 uur 2e presentatie ronde

 

Maak uit onderstaande aanbod een keuze voor twee presentaties:
aanmelden kan via de knop onder aan deze pagina

 

  • Brugklas havo/vwo: regulier & Aan Zet

Reguliere brugklas:

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen, zijn: introductie op school, contact met de ouders, mentorlessen, huiswerk, studieplanner, de vakken in de brugklas, mogelijke schoolloopbaan, organisatie van het leerjaar, samenstelling van de klassen.

Aan Zet brugklas:

In de Aan Zet brugklas staat gepersonaliseerd leren centraal: de leerling werkt met leerdoelen, heeft wekelijks een coachingsgesprek met de mentor over zijn/haar doelen, leerstrategieën en planning. De leerling wordt eigenaar van zijn/haar leerproces. Leerlingen werken bij de meeste vakken met hun laptop in plaats van een (werk)boek.

 

  • Gymnasium en vwo-plus

Voor de cognitief sterke leerlingen op school zijn er eigen brugklassen. In deze klassen wordt de lesstof in minder tijd, dus in een hoger tempo, aangeboden. Daardoor blijft tijd over voor verbreding en verdieping in vakoverstijgende projecten in leerjaar 1. In de 2e en 3e klas kunnen deze leerlingen dan uit 2 stromen kiezen: het gymnasium met Grieks en Latijn, of vwo-plus met vakoverstijgende projecten.

 

  • Extra Begeleiding op het UC

In deze presentatie geven we een beeld van de extra begeleiding op het Udens College.Onderwerpen die aan de orde komen zijn: leerlingbegeleiding, dyslexie, faalangstreductie, remedial  teaching.

 

  • Dakpanklas theoretisch/havo

In deze presentatie informeren we u over de dakpanklas theoretisch/havo. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: organisatie van de brugklas, leren op verschillende niveaus, mogelijkheden voor opstroom, het gebruik van de laptop en het nieuwe onderwijsmodel.

 

Direct aanmelden voor deze avond: