UC Junior College voor groep 8-leerlingen

Junior College (2)

In januari gaat het UC Junior college van start. Dat is een project voor groep 8-leerlingen met veel talenten en vaardigheden en die een extra uitdaging willen aangaan. De leerlingen werken in 7 lessen op het UC samen aan een aansprekend project.

Waarom hebben wij een Junior College?
Zeer getalenteerde kinderen zien wij op het Udens College (UC) vaak terug in onze brugklas gymnasium/vwo+. Deze brugklas biedt nieuwsgierige en zelfstandige kinderen de mogelijkheid om al hun vaardigheden te benutten in vakoverstijgende projecten. Leerlingen volgen namelijk een versneld programma, waardoor er ruimte is voor deze projectlessen.

Via het Junior College kunnen groep 8-leerlingen al kennis maken met deze projectlessen. Ze leren om als team samen te werken. We dagen ze uit om onderzoekend te denken en stimuleren de leerling om hun ideeën te presenteren.

 

Project
Het Junior College start in januari en bestaat uit 7 projectlessen.

Enthousiaste docenten begeleiden de projecten. Regelmatig zijn er gastsprekers uit de praktijk, zoals een architect of een aannemer.

 

Praktische informatie

  • De projectlessen vinden plaats vanaf week 2 in 2020.
  • De slotpresentatie is op de laatste les-ochtend.
  • De Junior College lessen worden gegeven van woensdag 8 januari t/m woensdag 19 februari van 13:15u – 14:45u in de VWO-vleugel van het Udens College sector Havo/Vwo.

 

Aanmelden
Allereerst maakt de leerling een motivatiebrief op basis van dit document:
Motivatiebrief leerling – Junior College
De leerling vult deze motivatiebrief in en geeft deze aan de groep 8-docent. De docent levert deze brief digitaal (gescand) in bij de aanmelding.
Aanmelden van een leerling wordt door de groep 8-docent gedaan door middel van dit webformulier:

.
Uiterlijke aanmeldingsdag is vrijdag 15 november.

Hierbij is de aanmeldcode nodig die gedeeld is met de basissschool. Mocht je deze aanmeldcode niet hebben ontvangen, dan kun je contact opnemen met Evelien Naterop

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het project? Dan kunt u contact opnemen met Evelien Naterop, docente en coördinator Junior College via: