Toelating

Het Udens College is de enige school voor voorgezet onderwijs in Uden en is voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloof of achtergrond. Het Udens College biedt een breed scala aan opleidingen, van vmbo basisberoepsgericht tot gymnasium.

Advies basisschool

Bij de aanmelding van een leerling tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool leidend. Onderzoek laat zien dat het schooladvies een betere voorspeller is van een passende onderwijspositie in het voortgezet onderwijs dan alleen de score op de eindtoets. Dit advies is gebaseerd op observaties en resultaten van meerdere jaren en geeft de vo-school een breed beeld van de leerling. Basisscholen geven alle schoolverlaters voor 1 maart een schriftelijk schooladvies.