School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Schoolgids

Ieder schooljaar maken we een schoolgids. Hierin staat uitgebreide informatie over het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, gedragsregels, studiekosten, begeleiding en nog veel meer.

Schoolgidsen 2022-2023

In de schoolgids staat alle informatie gebundeld en deze is te printen. Actuele informatie over deze onderwerpen is ook eenvoudig op deze website te vinden: Alle onderwerpen.

De leerlingen krijgen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar ook een flyer met praktische informatie over de school zoals lestijden, contactgegevens, info over ziek- en beter melden en data van vakanties.