School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

PTA vmbo en examenreglement vmbo

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je alles over de verschillende toetsen en de weging per vak. In het examenreglement staan alle regels die gelden voor het SE (schoolexamen) en het CE (centraal examen). Die bestanden vind je hieronder.

PTA vmbo 2023-2024

Hieronder kun je per leerweg en leerjaar de PTA’s dowloaden (pdf).

Examenreglement 2023-2024

Hieronder kun je het examenreglement van dit schooljaar downloaden. Ook vind je er de presentaties over de examens.