Nieuws

 1. 2018-12-21 foto

  Procedure ziekmelden leerlingen

  Beste ouder(s)/verzorger(s),
  Vanaf maandag 7 januari a.s. verandert op zowel de sector vmbo als op de sector havo/vwo van het Udens College, de ziekmeldprocedure. In deze brief leest u wat er precies wijzigt.

  – Het belangrijkste verschil met de huidige procedure is dat u uw zoon/dochter vanaf nu iedere dag opnieuw voor 08.30 uur moet ziekmelden. Hiermee vervalt de noodzaak om een ‘betermeldbriefje’ in te leveren.

  – Ziekmelden kunt u doen via Magister op uw laptop/pc, via de Magister App (zie de meegestuurde instructie) of telefonisch bij de receptie (0413 – 283000, keuze 1 voor havo/vwo en keuze 2 voor vmbo).

  – De receptie belt tussen 10.30 en 12.00 uur de ouders van de ongeoorloofd absente leerlingen.

  – In geval van langdurige ziekte (langer dan een week), kan in overleg met de afdelingsdirecteur worden besloten af te zien van een dagelijkse ziekmelding.

  – Als uw zoon/dochter overdag ziek naar huis gaat, dan meldt hij/zij zich eerst bij de afdeling. De afdeling neemt contact op met de ouders van de leerling om door te geven dat de leerling ziek is en naar huis wil. Dit geldt voor leerlingen in onder- en bovenbouw.

  – Bij vijf of meer ziekmeldingen per jaar of meer dan 15 ziektedagen en als er onvoldoende duidelijkheid is over de aard van de ziekmeldingen, ontvangt uw zoon/dochter een oproep voor de schoolarts.

  De regels omtrent verlof (bijvoorbeeld in verband met tandartsbezoek of een bruiloft) blijven ongewijzigd. Verlof moet altijd tenminste drie dagen vooraf met een verlofbriefje aangevraagd worden bij de afdelingsleiding.
  Tijdens trapweken in de bovenbouw worden ook schoolexamens afgenomen. De ziekmelding tijdens een trapweek dient voor deze leerlingen telefonisch te gebeuren bij de receptie voor 8.30 uur.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de coach van uw zoon/dochter.

  Met vriendelijke groet,
  Dhr. H. van Son, sectordirecteur vmbo
  Dhr. J. te Marvelde, sectordirecteur havo/vwo a.i.

   

   

 2. Terug naar overzicht

 3. 2019-08-17

  Informatie m.b.t. je laptop

 4. 2019-08-15

  Belangrijke informatie eerste schoolweek

 5. 2019-08-13

  Beantwoorden privacy-vragen in Magister

 6. 2019-07-12

  Nieuwe schoolgidsen online

 7. 2019-07-09

  Klassen 2019-2020 (vmbo)