School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Veel gestelde vragen

Ja, het is ons streven de klas en de klassenleerkracht bij elkaar te laten blijven in het volgende leerjaar. In het vrijeschoolonderwijs hechten we veel waarde aan de verbinding die ontstaat in de klas en onderling. Daarom kiezen we ervoor om zolang als mogelijk bij elkaar te blijven.

De begeleidingsles is een les om even uit te ademen. We besteden dan veel aandacht aan spelletjes, bewegingsopdrachten, maar ook leren leren, de dynamiek in de klas/groep en het voorbereiden van activiteiten en jaarfeesten. Ook is er aandacht voor social media-gebruik en pesten.

In de zevende klas is heel veel stof nog voor iedereen hetzelfde. In de vaklessen, en bij toetsen differentiëren we in de drie niveaus (vmbo-t, havo en vwo); dit wil zeggen dat we sommige leerlingen extra instructie geven en sommige leerlingen meer uitdaging in de stof. Ook in het leerwerk en bij de opdrachten in de vaklessen vind je dit verschil terug.

We hebben toetsen bij Waldorf Uden, voornamelijk bij de vaklessen zoals wiskunde, Nederlands en Engels. We hebben geen toetsweken, zoals we die wel kennen in het reguliere onderwijs. Leerlingen krijgen geen cijfer voor een toets, maar een letterbeoordeling (O – onvoldoende, V – voldoende, RV – ruim voldoende, G – goed).

Ziekmelden: als je kind ziek is, dan geef je dat voor 8:30 door via de Magister-app. Een ouder of verzorger kan de leerling ook telefonisch ziekmelden bij de receptie, via 0413 – 28 30 00.  Elke ziektedag opnieuw. Lees meer over ziekmelden, ook over ziekmelden bij toetsen.

Verlof aanvragen: weet de leerling vooraf dat hij of zij een les niet kan volgen? Dan vraagt de leerling minimaal 3 dagen van te voren verlof aan bij de coach of klassendocent met een verlofbriefje. Lees meer. 

25
jul
02
sep
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Zomervakantie
07
sep
09
sep
Klas 8
00:00 - 00:00
Smeedweek klas 8
29
sep
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Michael
03
okt
05
okt
Klas 7
00:00 - 00:00
Prehistorisch Kamp
24
okt
28
okt
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Herfstvakantie
11
nov
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Sint Maarten
05
dec
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Sinterklaas
23
dec
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Kerstviering
26
dec
06
jan
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Kerstvakantie
17
feb
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Carnaval
20
feb
24
feb
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Carnavalsvakantie
06
apr
Klas 7
00:00 - 00:00
Paasconcert
07
apr
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Pasen
09
apr
10
apr
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Pasen
24
apr
05
mei
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Meivakantie
27
apr
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Koningsdag
18
mei
19
mei
Alle leerljaren
00:00 - 00:00
Hemelvaart
26
mei
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Pinksteren
28
mei
29
mei
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Pinksteren
23
jun
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Sint Jan