School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Veel gestelde vragen

Ja, het is ons streven de klas en de klassenleerkracht bij elkaar te laten blijven in het volgende leerjaar. In het vrijeschoolonderwijs hechten we veel waarde aan de verbinding die ontstaat in de klas en onderling. Daarom kiezen we ervoor om zolang als mogelijk bij elkaar te blijven.

De begeleidingsles is een les om even uit te ademen. We besteden dan veel aandacht aan spelletjes, bewegingsopdrachten, maar ook leren leren, de dynamiek in de klas/groep en het voorbereiden van activiteiten en jaarfeesten. Ook is er aandacht voor social media-gebruik en pesten.

In de zevende klas is heel veel stof nog voor iedereen hetzelfde. In de vaklessen, en bij toetsen differentiëren we in de drie niveaus (vmbo-t, havo en vwo); dit wil zeggen dat we sommige leerlingen extra instructie geven en sommige leerlingen meer uitdaging in de stof. Ook in het leerwerk en bij de opdrachten in de vaklessen vind je dit verschil terug.

We hebben toetsen bij Waldorf Uden, voornamelijk bij de vaklessen zoals wiskunde, Nederlands en Engels. We hebben geen toetsweken, zoals we die wel kennen in het reguliere onderwijs. Leerlingen krijgen geen cijfer voor een toets, maar een letterbeoordeling (O – onvoldoende, V – voldoende, RV – ruim voldoende, G – goed).

Elke leerling op het Udens College heeft een coach, die zorgt voor persoonlijke begeleiding. Als er meer ondersteuning nodig is, kan de coach het ondersteuningsteam inschakelen. Samen kijken we welke vorm van extra ondersteuning het beste bij een leerling past. We bieden deze hulp zoveel mogelijk in de klas of op school. Lees meer over extra ondersteuning.   

30
mrt
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Orion Music Awards
03
apr
07
apr
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Uitreiking tweede rapport
06
apr
Klas 7
00:00 - 00:00
Paasconcert
07
apr
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Pasen
09
apr
10
apr
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Pasen
17
apr
21
apr
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Oudergesprekken
24
apr
05
mei
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Meivakantie
27
apr
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Koningsdag
18
mei
19
mei
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Hemelvaart
26
mei
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Pinksteren
28
mei
29
mei
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Pinksteren
22
jun
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Sint Jan
30
jun
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Roostervrije dag
10
jul
14
jul
Klas 7 en 8
00:00 - 00:00
Uitreiking derde rapport
17
jul
25
aug
Alle leerjaren
00:00 - 00:00
Zomervakantie