School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Lessen en TRAP op vmbo

Hoe verloopt een lesdag? Hoe laat starten de lessen, en ook belangrijk: wanneer is het pauze? Hoeveel toetsweken zijn er? Lees hoe het zit op de sector vmbo.

Lestijden en pauzes

Op de sector vmbo begint een schooldag met ruimte voor coaching. Om 9:30 starten de lessen. De precieze lestijden en pauzes zie je hier. We doen ons best voor een optimaal en aaneengesloten rooster voor iedereen. In de bovenbouw lukt dat niet altijd, omdat daar zoveel verschillende vakken en richtingen zijn. Daarom heb je met name in de bovenbouw af en toe een tussenuur.

Pauzeren doe je in één van de aula’s of buiten op het schoolplein. In pauzes en tussenuren blijf je op school. Tijdens een lesdag mag je het schoolplein alleen verlaten voor lesactiviteiten buiten school.

TRAP-weken

Een schooljaar op het Udens College is verdeeld in vier periodes. Na elke periode volgt de TRAP. TRAP staat voor Toetsen-, Repetities- en Activiteitenperiode. Tijdens deze week maak je proefwerken en/of schoolexamens, of neem je deel aan activiteiten. De data van de TRAP-weken in schooljaar 2022/2023 vind je in de jaarkalender van jouw leerjaar. Het precieze programma hoor je steeds ruim van tevoren.

Lesuitval

Natuurlijk proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door activiteiten te plannen in TRAP-weken. Daarnaast zetten we onderwijsassistenten en vakdocenten in om lesuitval in andere weken op te vangen. Elk schooljaar voldoen we sowieso aan de onderwijstijd die het ministerie van Onderwijs voorschrijft.

Lees meer