Nieuws

 1. 2020-11-03 foto

  Nous sommes professeurs

  Ook Nederland werd opgeschrikt door de moord op Samuel Paty. Het Udens College wil hier ook aandacht aan besteden om de vrijheid van meningsuiting als groot recht te onderstrepen.

  Samuel Paty was leraar geschiedenis aan het Collège de Bois d’Aulne bij Parijs en gaf zijn jaarlijkse lessenserie over burgerschap. Het ging over vrijheid van meningsuiting.

  Het is schokkend dat een leraar, die de waarde van vrijheid en verdraagzaamheid voor ons allen overdraagt aan nieuwe generaties, daarvoor betaalt met zijn leven. Samuel Paty droeg de waarden uit, waar ook het Udens College voor staat. Hij was onze leraar, jullie zijn onze leraren, die onze vrijheid aan jonge mensen voorleven. Elke dag opnieuw. Het zijn onze basiswaarden – de democratische rechtsstaat en de vrijheid voor ieder om te leven zoals je wilt – waarover het gaat.

  Dat basiswaarden niet vanzelfsprekend zijn, wordt opnieuw onderstreept. Ook in Nederland en dus ook op het Udens College kan deze aandacht voor basiswaarden in ons onderwijs tot spanning leiden. Daarom is het belangrijk dat leraren kunnen rekenen op ieders steun. En op veiligheid.

  Bevordering van basiswaarden is belangrijk. Juist waar het schuurt of we het niet eens zijn. Wat op school gebeurt, doet ertoe. Wat jullie elke dag doen, doet ertoe. Wij staan voor onze waarden: de basiswaarden die een open en vrije democratische samenleving – onze manier van leven – mogelijk maken. Jullie verdienen ons aller respect en onze steun om daar vrij en veilig invulling aan te kunnen geven.

  Nous sommes professeurs

   

 2. Terug naar overzicht

 3. 2020-11-23

  Voortgang/Stand van Zaken 1

 4. 2020-11-20

  GGD webinar 'Opvoeden in twee huizen'

 5. 2020-11-06

  Corona en school - veelgestelde vragen

 6. 2020-11-05

  Nieuwsbrief Waldorf november 2020

 7. 2020-11-03

  Nous sommes professeurs