Nieuws

 1. 2019-12-12 foto

  Nieuwe naam vrijeschool: Waldorf Uden

  De vrijeschoolstroom is vol in ontwikkeling en daar hoort natuurlijk ook een schoolnaam bij. Vanaf heden heet onze school “Waldorf Uden, vrijeschool voor vmbo-t, havo & vwo”.
  “Waldorf” is de internationale naam voor vrijeschoolonderwijs en heeft een bijzondere geschiedenis. Het betreft de reis van de 20-jarige Johann Jakob Astor die uit het dorpje Waldorf vertrekt om zijn geluk te beproeven in Amerika. De geschiedenis leert ons dat deze moedige stap hem veel goeds heeft gebracht. Via een van de tabaksfabrieken die in het bezit waren van de familie Waldorf-Astoria, is uiteindelijk de eerste op Rudolf Steiner gedachtengoed gebaseerde school ontstaan. Om die reden hebben wereldwijd veel vrijescholen de naam Waldorf gekregen.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2020-04-02

  School gesloten: overzicht afspraken

 4. 2020-04-02

  School tot en met de meivakantie gesloten

 5. 2020-03-24

  Centrale examens gaan niet door

 6. 2020-03-19

  Geen stages vmbo basis en kader leerjaar 3

 7. 2020-03-18

  Docent filosofie geeft les vanuit het bos