School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Voortgang leerling in Magister

21 april 2023

Vanaf vrijdag 21 april kunnen ouders de voortgang van hun kind inzien in Magister.

Voor de voortgang kunnen de vakdocenten twee kolommen invullen:

  • Kolom vrtg: met een letter wordt aangegeven of het betreffende onderdeel een aandachtspunt is voor de leerling. C=Concentratie, G=Gedrag, H=Huiswerk, I=Inzet.  +=Positief gedrag op CGHI
  • Kolom hints & tips: hierin staan eventueel positieve hints & tips.

Attentie:

  • Heeft een vakdocent niets ingevuld bij zijn vak, dan mag je er van uitgaan dat er geen aandachtspunt is voor de leerling.
  • Als geen enkele vakdocent iets heeft genoteerd, dan is de hele betreffende kolom onzichtbaar!

Voor vragen over de voortgang kunnen jullie terecht bij de leerlingcoach.