School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

TechTogether: evenement over kansrijke toekomst in de techniek

07 oktober 2022

Op 13 oktober 2022 vindt op de Noordkade in Veghel het evenement TechTogether plaats. Een evenement van scholen uit de regio en allerlei technische bedrijven die betrokken zijn bij Het Techniek Loket. Ook het Udens College participeert. De deelnemers delen op TechTogether mooie praktijkverhalen om elkaar te inspireren en om van en met elkaar te leren. Ook vieren ze met deze dag de successen van de samenwerking in het Techniek Loket en onderstrepen ze het belang hiervan. Met als doel: een kansrijke toekomst geven aan jonge talenten op het vmbo en voldoende technici in het bedrijfsleven voor de toekomst.

Jongeren enthousiasmeren voor techniek

Het evenement TechTogether is een ‘lokaal product’ van het Sterk Techniekonderwijs in Nederland. Een paar jaar geleden werd dit landelijke programma in het leven geroepen omdat het bedrijfsleven al jarenlang kampt met een structureel tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten.

De ambitie van Sterk Techniekonderwijs is: elke regio in Nederland kent een dekkend en hoogwaardig onderwijsaanbod in de techniek. Al sinds 2020 werken scholen en bedrijven hier intensief op samen.

Er zijn inmiddels 78 regio’s voor Sterk Techniekonderwijs in Nederland. Zij leggen via het onderwijs en bedrijfsleven een solide basis voor het (technisch) vmbo. Met als doel om leerlingen warm te maken voor een toekomst in en met techniek en technologie. Deze regio heeft zich verenigd onder de noemen: het Techniek Loket.

TechTogether: inspiratie, excursie, mini-talkshows

Op TechTogether zijn zo’n 280 mensen aanwezig die samen Het Techniek Loket vormen. Vmbo-docenten, mbo-docenten, docenten praktijkonderwijs, vso-docenten, docenten uit het basisonderwijs, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en vanuit de verschillende deelnemende scholen*. Ook lokale politici komen naar de Noordkade op 13 oktober.

Op een markt laten de scholen zien waar ze mee bezig zijn. Er vinden excursies plaats naar bijvoorbeeld The Chocolate Factory en Starcker Factory. Het programma wisselt af met minitalkshows onder leiding van dagvoorzitter Theo Verbruggen (voormalig verslaggever bij NOS). Hij gaat met verschillende sprekers in op de bereikte resultaten, de kansen en ook de uitdagingen waar Het Techniek Loket en Nederland nog voor staan. Door deze uitdaging samen aan te gaan, zijn er successen te behalen voor een kansrijke toekomst in en voor de techniek. 

*Deelnemende scholen: Udens College, Fioretti College, Bossche Vakschool, SG de Overlaat, Cambium College, Elde College, Baanderherencollege, Het Hooghuis (4 vestigingen), Walewyc Mavo, Maaslandcollege, Sint-Janslyceum, Yuverta, Van Maerlant, Koning Willem I College, Hub Noord-Brabant, De Sonnewijser Oss, Zuiderbos Vught, Mytylschool Gabriel, Vada College, Dieze College, praktijkschool de Rijzert, Praktijkschool MET, Praktijkonderwijs Fioretti College, Hooghuis de Singel, Praktijkonderwijs Baanderherencollege, Praktijkonderwijs Elde College en Praktijkschool De Brug.