School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Stand van zaken

18 april 2024

Beste ouder(s), verzorger(s),

U kunt de voortgang van uw kind te allen tijden volgen via de cijfers in magister, in gesprek met uw kind en natuurlijk middels contact met de coach van uw kind. Daarnaast krijgt u op enkele momenten in het schooljaar extra informatie over de voortgang per vak. Vanaf vandaag is er, waar nodig werd geacht, informatie beschikbaar voor u en uw kind in magister bij het tabblad Cijfers.

Wanneer u één van de volgende letters ziet staan is dat onderdeel een aandachtspunt voor uw kind bij betreffend vak.

C = concentratie

G = gedrag

H = huiswerk

I = inzet

+=positief gedrag op CGHI

In de kolom ‘Hints en tips’ wordt eventueel een toelichting gegeven door de docent.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de coach van uw kind.

Team UC vmbo.