School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Schoolgidsen

22 augustus 2023

De schoolgidsen van het nieuwe schooljaar kun je hieronder downloaden. In de schoolgidsen staat uitgebreide algemene informatie over het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, gedragsregels, studiekosten, begeleiding en nog veel meer. De schoolgids is te printen.

De leerlingen krijgen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar ook een flyer met praktische informatie over de school zoals lestijden, contactgegevens, info over ziek- en beter melden en data van vakanties.