School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Schoolgidsen nieuwe jaar online

02 september 2022

We gaan weer starten! De nieuwe schoolgidsen staan online. Hierin staat uitgebreide informatie over het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, gedragsregels, studiekosten, begeleiding en nog veel meer. De schoolgids is te printen. Actuele informatie over deze onderwerpen is ook eenvoudig op deze website te vinden: Alle onderwerpen.

De leerlingen krijgen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar ook een flyer met praktische informatie over de school zoals lestijden, contactgegevens, info over ziek- en beter melden en data van vakanties.

We maken er samen weer een mooi schooljaar van!