School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Samenwerking Udens College en Elde College

01 december 2022

Het Udens College werkt al jaren goed samen met het Elde College. Dat is een school met locaties Schijndel en St. Michielsgestel. We werken samen om te zorgen dat het onderwijs van goede kwaliteit blijft en dat we het brede aanbod van onderwijs en keuzevakken kunnen blijven aanbieden aan de leerlingen.  

Onderzoek

In het afgelopen jaar heeft een grote groep medewerkers van beide scholen een onderzoek uitgevoerd. Zij hebben gekeken naar de mogelijkheden om voor de lange termijn nog meer te gaan samenwerken met het Elde College. De uitkomst van dit onderzoek is positief. We zien meerwaarde voor leerlingen, medewerkers en de beide scholen om met elkaar samen te werken. Hierbij waren ook de leerlingenraad en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad betrokken.

Ondertekening

Het bestuur van het Udens College en het bestuur van het Elde College zijn van plan om per 1 januari 2024 bestuurlijk te fuseren. Er komt dan één bestuur voor zowel het Elde College als ook het Udens College. Daarvoor ondertekenden de beide besturen op 30 november 2022 een zogenaamde intentieverklaring.

Wat betekent dat voor jullie als leerlingen?

In de dagelijkse praktijk verandert er niets voor jullie. Het Udens College en het Elde College blijven gewoon twee aparte scholen. Alle leerlingen blijven gewoon op de eigen school en ook de docenten geven op de eigen school les. De medewerkers van de beide scholen gaan wel meer samenwerken, leren van elkaar en gaan samen onderwijs ontwikkelen.

Uiteindelijk besluit in 2023

In de loop van 2023 onderzoeken we nog verder welke gevolgen een besturenfusie heeft. Daarbij wordt ook de leerlingenraad betrokken. Uiteindelijk nemen we een besluit of het plan om samen één bestuur te vormen door kan gaan. De leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad neemt deel aan deze besluitvorming. Jullie ontvangen dan ook weer een bericht van ons waarin jullie horen of het plan door gaat.