School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Oproep: pauze-vrijwilligers

08 mei 2023

Tijdens de pauze van de leerlingen houden docenten en conciërges toezicht. Dit team van surveillanten willen we op het vmbo en op het havo/vwo graag aanvullen met vrijwilligers. Zo hebben we meer overzicht tijdens de pauze: een pluspunt voor de leerlingen en de medewerkers. Momenteel zijn er op het vmbo al twee vrijwilligers aan de slag!

Pauzes leerlingen leerjaar 1 en 2

Voor de pauzes van de leerlingen van leerjaar 1 en 2 (12- t/m 13-jarigen) zoeken we surveillance-vrijwilligers. Zij houden pauzes in een eigen ruimte in de school.

Ben je of ken je iemand die affiniteit heeft met de jeugd en dit graag wil doen?

  • De pauzes zijn op maandag t/m vrijdag van 11:00-11:15 en 12:45-13:15 uur.
    Een vrijwilliger kan aangeven op welke dag hij of zij kan en op welke pauzemomenten.
  • Er zijn ook altijd een conciërge en een of twee docenten in dezelfde pauzeruimte.
  • Wij vragen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het Udens College vraagt deze samen met de nieuwe vrijwilliger aan. De school vergoedt ook de kosten van de aanvraag.
  • Een vrijwilliger krijgt een vrijwilligersovereenkomst en bijbehorende vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je interesse? Je kunt vrijblijvend contact opnemen:

Sector vmbo (locatie Kleinveld)
Erwin van de Sande, facilitair manager
T 0413 283 000 (menukeuze 2, vmbo)
E-mail: E.vandeSande@udenscollege.nl  

Sector havo/vwo (locatie President Kennedylaan)
Wilma Kok, hoofd facilitaire zaken havo/vw
Telefoon: 0413 283 000 (menukeuze 1, havo/vwo)
E-mail: w.kok@udenscollege.nl