School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Nieuwe sectordirecteur voor havo/vwo Udens College

22 maart 2023

Het Udens College heeft Miel Smits benoemd als nieuwe sectordirecteur havo/vwo. Miel, van origine wiskundedocent, is een aantal jaren lid van de sectordirectie als afdelingsdirecteur. Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is unaniem besloten dat hij de juiste kandidaat is om het onderwijsmodel op bevlogen wijze verder te ontwikkelen in verbinding met medewerkers, leerlingen en ouders.

De sector havo/vwo van het Udens College werkt sinds 2018 vanuit een onderwijsmodel, waarbij gepersonaliseerd leren en coaching sleutelwoorden zijn. Het model is blijvend in ontwikkeling.

“De sollicitatiecommissie en ik zijn ervan overtuigd dat Miel gedreven is om het onderwijs voor de leerling naar een hoger niveau te tillen, waarbij hij oog heeft voor de leerlingen, de medewerkers en de ouders van de leerlingen,” licht Ad van Kemenade toe, directeur-bestuurder van het Udens College.

Smits geeft ook leiding aan Waldorf Uden, de vrijeschoolstroom van het Udens College die in 2021 is gestart.