School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Kijk inspiratieavond Waldorf met Wiechert terug

19 april 2022

Op dinsdag 22 februari was er een nieuwe inspiratieavond van Waldorf Uden. Vrijeschoolexpert Christof Wiechert sprak over het thema: ‘De vrijeschool en de toekomst’. Hij nam ons mee
in de geschiedenis en bovenal, nabije toekomst van de vrijeschool in Nederland en de wereld. Hij gaf inzichten in hoe Steiner het voor zich zag, en vertaalde dat naar nu. ‘We hebben in de vrijeschool een kleine koerswijziging nodig.’

Wiechert is jarenlang vrijeschoolleerkracht geweest. Daarnaast heeft hij vanuit zijn internationale werk in de Pedagogische Sectie in Dornach ervaring bij de ontwikkeling van vrijescholen en hij is auteur van vele boeken over vrijeschoolonderwijs.

Contact
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met ons via: waldorf@udenscollege.nl.