School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Informatie voor nieuwe brugklassers

13 maart 2023

Heb jij je ook ingeschreven voor de brugklas op het Udens College? Wat leuk dat je voor onze school kiest!

Brief toelating

Je ouders/verzorgers krijgen een brief of je bent toegelaten in de brugklas van jouw keuze.

Als je keuze past bij het schooladvies van je basisschool is dat meestal zo. Als het niet past, dan doen we een voorstel voor een andere brugklas.

Deze ’toelatingsbrief’ verzenden we op 20 april.

Warm welkom

Net voor de zomervakantie nodigen we jou samen met je nieuwe klas uit voor een kennismakingsdag. Je leert je klasgenoten en je coach alvast kennen. Dat maakt de start in het nieuwe schooljaar een stuk gemakkelijker en leuker!