School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Geslaagd!

09 juni 2022

Geslaagd! Vandaag, op 9 juni, kreeg een deel van onze leerlingen de uitslag van de examens. Namelijk onze vmbo GT-leerlingen, 5 T3-leerlingen die voor enkele vakken vervroegd examen deden en een paar BK-leerlingen die een vak op T-niveau volgen, de uitslag van de examens. Volgende week is BK aan de beurt!

BK = Basis/Kader, T = theoretisch, GT = gemend theoretisch.