School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Excursie peelrandbreuk

21 juni 2022

Vorige week zijn alle leerlingen van T/H 1 (theoretisch/havo leerjaar 1) naar de peelrandbreuk geweest vanuit het vak Aardrijkskunde.