School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Erasmus+ Accreditatie havo/vwo voor internationaliseringsplannen

24 januari 2023

De sector havo/vwo van het Udens College ontving op 20 januari het bericht dat het een belangrijke accreditatie toegekend heeft gekregen: de Erasmus+ Accreditatie. De sector kan tot en met 2027 vereenvoudigd subsidie aanvragen voor internationaliserings- en wereldburgerschapsactiviteiten voor leerlingen en medewerkers. “Daarnaast is het bestemd voor internationale scholing van medewerkers, van alle lagen binnen de organisatie. Dit geeft de ontwikkelingen en professionalisering in de school een enorme boost!”, vertellen Marga Rijkers en Mireille Vandeursen, coördinatoren internationalisering, enthousiast.

Wat is een Erasmus Accreditatie?

Een Erasmus Accreditatie is een erkenning die basisscholen, middelbare scholen, mbo’s en organisaties voor volwasseneneducatie kunnen behalen. Scholen met deze accreditatie hebben laten zien dat zij duidelijke en toekomstbestendige internationaliseringsplannen hebben en hier de komende jaren verder mee aan de slag willen. “We hebben hier een uitgebreide aanvraag voor geschreven waarin we konden laten zien wat onze school al jaren doet aan wereldburgerschap en internationalisering. En wat onze plannen voor de toekomst zijn”, licht Marga Rijkers toe.

Rijke historie internationalisering

De sector havo/vwo en de sector vmbo van het Udens College organiseren beiden namelijk  veel wereldburgerschap- en internationaliseringsactiviteiten. “Het internationaliseringsprogramma voor leerlingen heeft een prominente plek in de school”, lichten de coördinatoren toe. “Wij hebben op onze sector uitwisselingen met 9 landen. Dat zijn iedere keer bijzondere leerervaringen zowel voor de leerlingen als de docenten.”

De sector havo/vwo is bovendien lid van het Global Citizen network: een netwerk van 75 scholen die van en met elkaar leren over wereldburgerschap en internationalisering. Marga Rijkers is tevens lid van de stuurgroep Global Citizen network die de koers uitzet voor de aangesloten scholen van het netwerk.

Investeren in toekomst

Door het verkrijgen van de accreditatie kan het Udens College de komende jaren vereenvoudigde subsidieaanvragen bij Eramus+ doen voor onder andere uitwisselingen en scholing. Dit betekent dat de school kan investeren in de plannen voor de lange termijn om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.