School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Corona en school: veelgestelde vragen 

04 november 2022

De afgelopen weken spreekt het RIVM over een mogelijke najaarsgolf van corona. Daarom geldt er een aantal landelijke corona-adviezen om besmetting van het virus tegen te gaan.

Hieronder zie je veelgestelde vragen en antwoorden voor de leerlingen over corona en school. Algemene veelgestelde vragen over het coronavirus vind je op: MijnVraagOverCorona.nl | Rijksoverheid.nl.

Doe een zelftest als je klachten hebt die horen bij het coronavirus zoals verkoudheid of benauwdheid.

 • Heb je een positieve test: blijf dan thuis. Na dag 5 mag je weer naar school komen als je 24 uur geen klachten meer hebt gehad.
 • Is je test negatief, dan mag je gewoon naar school.

Bij een positieve (zelf)test blijf je thuis. Na dag 5 mag je weer naar school komen als je 24 uur geen klachten meer hebt gehad.

Lees bij de volgende vraag meer over ziekmelden.

Heb je corona?

 • Dan kunnen je ouders/verzorgers je op de gebruikelijke wijze ziekmelden, via Magister of telefonisch bij de receptie.
 • Daarnaast vragen we je ouders/verzorgers om het telefonisch aan de receptie door te geven dat het om een coronabesmetting gaat: via T 0413 283 000. Het is niet mogelijk om dit in Magister door te geven.

Het is niet verplicht om door te geven dat het om corona gaat, maar deze informatie is wel belangrijk om verdere besmettingen in de school te monitoren en zoveel mogelijk te voorkomen.

Nee, je hoeft niet in quarantaine als je in de buurt was van iemand met corona.

 • Het is wel belangrijk om na contact met een positief getest persoon: extra alert te zijn op klachten, direct te testen bij klachten en contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het contact met de positieve persoon te vermijden.
 • Bij klachten blijf je thuis tot je een negatieve testuitslag hebt.

We bieden momenteel geen les op afstand aan.

De school stelt zelftesten beschikbaar aan de leerlingen. Leerlingen kunnen deze zelf ophalen op de eigen schoollocatie.

De overheid heeft vier fasen met maatregelen voor het onderwijs bepaald om besmettingen te beperken. Onze school is een bijbehorend draaiboek aan het maken. Hierin staat wat we per fase moeten doen.

In de bijlage zie je de vier fasen. We zitten nu in fase één waarbij de school open is en de algemene basismaatregelen gelden.

Bijlage: corona vier fasen voortgezet onderwijs (pdf)

Als de overheid een nieuwe fase voor de scholen aankondigt, dan heeft iedere school een week de tijd om de maatregelen van het draaiboek in te zetten. De fase geldt dan in elk geval voor minstens twee weken.

 • Mochten er zich meer dan drie besmettingen in een basisgroep voordoen, dan informeren wij de betrokken klassen en docenten
 • De overheid heeft vier fasen met maatregelen bepaald voor scholen (zie vorige punt). Als het kabinet een nieuwe fase voor de scholen aankondigt, dan ontvangen jullie daarover informatie.

Basisadviezen tegen corona:

 • handen wassen
 • hoest en nies in je elleboog
 • blijf thuis bij klachten en doe een test
 • zorg voor voldoende frisse lucht (dat doet de school ook)
 • en haal een vaccin, booster- of herhaalprik

Op school staan pompjes met desinfectie-handgel.