School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Bericht van overlijden

04 september 2022

Helaas hebben we in de vakantie een zeer verdrietig bericht ontvangen. Geheel onverwachts is Najam Almekhlef in zijn slaap overleden. Najam zat in klas TH1c op het vmbo.

Tijdens de eerste schoolweek herdenken we Najam. Alle klassen staan tijdens de groepscoaching stil bij zijn overlijden en hebben we extra aandacht voor de leerlingen. Ook is er een herdenkingsruimte voor Najam. In deze ruimte kunnen leerlingen in de introductieweek alleen of in kleine groepjes Najam herdenken en afscheid nemen. Er is de mogelijkheid om iets in een herinneringsboek op te schrijven. Dit boek zal later aan ouders overhandigd worden. Er zal altijd een leerlingbegeleider aanwezig zijn.

In de vakantie hebben coaches van de klas van Najam alle klasgenoten en ouders geïnformeerd. Klasgenoten die niet op vakantie waren, konden de dag er na op school komen om samen te zijn. Ook alle andere ouders van het vmbo zijn in de vakantie geïnformeerd.

We wensen de ouders, familie en vrienden van Najam heel veel sterkte met dit grote verlies.