School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Afname cito-toetsen onderbouw

19 juli 2022

In de periode mei/juni zijn de cito-volgtoetsen afgenomen onder alle leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3. Meer informatie over de inhoud en opbouw van de toetsen is te vinden in de inhoudelijke verantwoording van cito.

Download inhoudelijke verantwoording van cito (pdf)

Meer informatie over de afname van de toets kunnen ouders lezen in de nieuwsbrief voor ouders die in de laatste week voor de zomervakantie verschijnt. Bij het rapport van die week ontvangt de leerling ook de resultaten van de toets met een toelichting.