School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

600 nieuwe brugklassers

21 maart 2022

Vorige week hebben we veel nieuwe leerlingen en hun ouders mogen ontmoeten. Ongeveer 600 leerlingen schreven zich tijdens de inschrijfweek, of tijdens een persoonlijke afspraak, in voor het Udens College. “Fantastisch dat weer zoveel leerlingen kiezen voor havo/vwo, het vmbo of voor Waldorf Uden in Uden.”

Het aantal aanmeldingen ligt nagenoeg gelijk met vorig jaar. “Dat is heel positief, omdat het aantal leerlingen op basisscholen een beetje terugloopt. We maken zelfs een klein plusje”, licht Ad van Kemenade toe, directeur-bestuurder van de school. “Dat heeft te maken met de manier waarop wij ons onderwijs verzorgen met veel aandacht voor coaching van de leerlingen. Ook het vrijeschoolonderwijs heeft daar invloed op: we groeien van twee naar drie brugklassen voor Waldorf Uden. Ook hoor ik positieve geluiden over onze activiteiten voor groep 8, zoals de VIP-tours die in coronatijd zijn bedacht. Leerlingen en ouders voelen zich welkom en ervaren dat de docenten zich voor hen inzetten. Daar ben ik heel trots op!”

Alle ouders van de aangemelde leerlingen ontvangen eind april een brief met het bericht of de leerling officieel is toegelaten. Op 12 juli is er een kennismakingsdag voor alle nieuwe brugklassers. “Dan leren ze de klas en de coach al kennen, zodat ze samen na de zomer een goede start kunnen maken.”