School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

180 belangstellenden ouderavond internationalisering h/v

11 juli 2022

Op 28 juni was de jaarlijkse informatieavond internationalisering. Er waren 180 aanmeldingen en dus was de Envé goed gevuld met belangstellenden. Op deze ouderavond hebben Mireille Vandeursen en Marga Rijkers (coördinatoren internationalisering) de ouders en leerlingen ingelicht over het internationaliseringsprogramma op het UC. Peter Versantvoort (afdelingsdirecteur) heeft een bijdrage geleverd over de wetswijziging op de vrijwillige ouderbijdrage en Hans van Wijk (landencoördinator Hongarije) heeft verteld over de uitwisseling met Hongarije.

Deze ouderavond is bedoeld voor alle leerlingen die volgend jaar op uitwisseling gaan, dus toekomstige H4- en V5-leerlingen.

De presentatie van deze avond vind je bij documenten: kies havo/vwo, dan leerjaar 3, 4 of 5 en dan presentaties.