School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Contact

Meldpunt incidenten formulier

Welkom bij het Centraal Meldpunt voor incidenten en ongevallen voor het Udens College.
Hiermee kun je de school informeren over een incident of ongeval.

De school zal in alle gevallen zeer zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De melding wordt alleen doorgegeven aan direct betrokkenen binnen de school of aan de vertrouwenspersonen in de school. Wanneer zij op basis van een melding een risico vermoeden voor personen of bezittingen van de school of anderen, zullen zij actie ondernemen.