Nieuws

 1. 2021-10-11 foto

  Meedenken in ouderraad of MR?

  Bij het Udens College denken ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers mee over het beleid en de dagelijkse praktijk op school. Hebt u interesse om mee te denken en wilt u de schoolleiding adviseren? Wilt u zich inzetten voor bepaalde activiteiten op school? Er zijn  enkele plekken vrij bij de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Ouders/verzorgers hebben hiervoor op vrijdag 8 oktober ook een brief ontvangen van de voorzitters van beide raden.

  Meedenken in de ouderraad
  De ouderraad is op zoek naar meerdere nieuwe leden: ouders van leerlingen van het vmbo, havo/vwo en Waldorf Uden. De ouderraad is een klankbord namens de ouders voor de directie en werkt voor het hele Udens College. Samen sparren zij over diverse onderwerpen zoals: de gezonde school, vrijwillige ouderbijdrage, pauzes enzovoort.

  • De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar in aanwezigheid van de beide sectordirecteuren en de bestuurder.
  • Ieder jaar organiseren zij een interessante thema-avond voor ouders.
  • De raad levert een bijdrage bij de open dag.

  Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de voorzitter (a.i), Ivon van der Loo, via info@udenscollege.nl. Voor de ouderraad zijn er geen verkiezingen. 

  Meedenken in de medezeggenschapsraad
  De medezeggenschapsraad is samengesteld uit docenten, leerlingen en ouders en werkt vanuit een wettelijk kader. Deze raad is op zoek naar een ouder van de sector vmbo en een ouder van de sector havo/vwo, inclusief Waldorf Uden (vrijeschoolstroom).

  Wilt u betrokken zijn bij het onderwijs op het Udens College én beleidsmatig een inbreng hebben? Uw eigen ervaringen en die van uw kind zijn natuurlijk zeer relevant voor bepaalde onderwerpen en de bijbehorende besluitvorming. De onderwerpen die de raad bespreekt zijn zeer divers: veiligheid, gezondheid, begroting, examenprogramma, formatie, vakantierooster, ouderbijdrage en vele andere zaken. In het eerste jaar zullen een aantal thema’s waarschijnlijk nog redelijk onbekend zijn, maar er is voldoende tijd en ruimte om uitleg te krijgen van de andere leden van de raad.

  • Ze overleggen ongeveer tien keer per samen met de bestuurder.
  • Twee keer per jaar is er overleg met de Raad van Toezicht.
  • Uw rol in de MR is in principe voor drie jaar en kan verlengd worden. Deze eindigt wanneer uw kind de school verlaat.
  • Nieuwe leden kunnen een opleiding (2 dagdelen) volgen om inzicht te krijgen in de taak en rol van de MR. Daarnaast is er een vergoeding van € 500 per jaar.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR, Wim Dortmans: w.dortmans@udenscollege.nl. Mochten er zich meerdere kandidaten van dezelfde sector aanmelden, dan volgen er verkiezingen. De voorzitter neemt uiteraard eerst contact op met de kandidaten.

  De raden hopen van u te horen!

 2. Terug naar overzicht

 3. 2021-10-14

  Inspiratieavond Waldorf Uden 2 november

 4. 2021-10-14

  Live uitzending voor groep 7 en 8

 5. 2021-10-14

  Benjamin doet mee aan Orion Classic Awards

 6. 2021-10-13

  Mindfit trainingen (mind-fulness voor jongeren)

 7. 2021-10-11

  Corona en school