School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Loopbaanbegeleiding Waldorf

Vanaf de achtste klas werken we aan loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). De klassenleerkracht geeft deze lessen, gefaciliteerd door de decaan.

De LOB-lessen zijn de start van een doorlopende leerlijn door de gehele schoolloopbaan van de leerling.

  • In de achtste klas bereiden we met de vmbo-t leerlingen hun vakkenpakketkeuze voor voor een overstap naar vmbo-t regulier.
  • In de negende klas wordt met de havo/vwo-leerlingen een profielkeuze gemaakt voor de bovenbouw regulier.
  • De leerlingen die overstappen naar het Karel de Grote College (alle niveaus) worden op maat begeleid naar de profielen die het KGC aanbiedt.

Contact met de decaan

De klassenleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, ook als het gaat om loopbaanbegeleiding. Bij specialistische vragen neem je contact op met onze decaan.

Ook zijn wij altijd op zoek naar ouders die iets willen vertellen over hun eigen loopbaan of beroep. Interesse? Laat het ons weten!

De decaan van Waldorf Uden is: Yvette van Wijk, y.vanwijk@udenscollege.nl.