School voor vmbo, havo en vwo | óók vrijeschoolonderwijs

Visie loopbaanbegeleiding

De arbeidsmarkt van nu ziet er heel anders uit dan 20 jaar geleden. Er zijn nieuwe soorten banen en mensen wisselen vaker van werkgever of vakgebied. Eerder koos je op school voor een bepaald beroep. Nu leer je om je eigen loopbaan vorm te geven. Je krijgt inzicht in wat je wil bereiken en waarom. Zodat je goed voorbereid bent op keuzes in de toekomst. Het Udens College ondersteunt je daarbij, met loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) als rode draad door alle leerjaren.

Welke route past bij jou?

Ervaringen opdoen

De wereld ontdek je niet alleen vanuit het klaslokaal. Met LOB stimuleren we leerlingen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen, binnen en buiten de school. Via vakoverstijgende projecten, open dagen, excursies en internationalisering. En door een bijbaan of (team)sport. Leerling, coach, ouders en andere betrokkenen praten over deze ervaringen en je reflecteert op jezelf. Welke rol heb ik in mijn hockeyteam? Wat maakt dat ik werken in een supermarkt zo leuk vind? Zo leer je jezelf stap voor stap beter kennen. Om nóg beter voorbereid te zijn op de toekomst.

“Wij stimuleren kinderen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen, binnen én buiten school. Zodat zij hun blikveld verruimen en ontdekken wat echt bij hen past.”
Saskia Zondag – decaan sector havo/vwo

Doorlopende leerlijn

In alle leerjaren van onze school werken we met een weloverwogen LOB-programma. Leerlingen leggen opbrengsten van opdrachten en ervaringen vast in hun LOB-dossier en tijdens coachgesprekken en vaklessen praten we daarover. Coaches zijn de spil van de begeleiding en het eerste aanspreekpunt voor LOB. De decanen komen in beeld bij complexere studiekeuzeproblematiek en specialistische vragen, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving. Leerlingen, ouders, coaches, vakdocenten en decanen maken zich samen sterk. Want LOB is van ons allemaal!

Loopbaancompetenties

Om jezelf te leren kennen in relatie tot studie en werk gebruiken we op het Udens College de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. Door deze competenties in te zetten, vergroot je je invloed op je eigen ontwikkeling en persoonlijke loopbaan.

 1. Kwaliteitenreflectie: je kijkt naar jezelf en waar je goed in bent.
  Wie ben ik? Wat kan ik?
 2. Motievenreflectie: je kijkt naar wat je belangrijk en interessant vindt.
  Wat wil ik? Wat drijft mij?
 3. Werkexploratie: je onderzoekt werk en opleidingen.
  Welk soort werk of wat voor studie past écht bij mij?
 4. Loopbaansturing: je kunt jezelf begeleiden tijdens je loopbaan.
  Wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken? Wat is mijn eerstvolgende stap?
 5. Netwerken: je zet mensen om je heen in tijdens jouw loopbaan.
  Wie ken ik al? Wie kan mij verder helpen? Hoe kom ik in contact met anderen?

De loopbaancompetenties koppelen we aan ervaringen, opdrachten en activiteiten. Vanaf het moment dat je het Udens College binnenkomt, totdat je onze school weer verlaat. Continue aandacht voor LOB, voor een realistisch zelfbeeld, opleidingsbeeld en wereldbeeld. Dat is waar we voor staan.

Je rol als ouder

Ouders vragen regelmatig wat zij kunnen betekenen bij de keuzes die hun kinderen moeten maken. Onze tip? Wees vooral betrokken bij het proces dat aan de keuze vooraf gaat. Stimuleer je zoon of dochter om actie te ondernemen. Om een website te bezoeken of informatie aan te vragen. Of bezoek samen een open dag. Het gesprek aangaan, luisteren en meekijken geeft de meeste jongeren de ondersteuning die zij nodig hebben.

Lees meer over loopbaanbegeleiding op de sector vmbo en op de sector havo/vwo.


Veelgestelde vragen

De leerlingcoach is het eerste aanspreekpunt. In coachgesprekken komt loopbaanontwikkeling regelmatig aan de orde. Ook besteden we gezamenlijk aandacht aan LOB tijdens de basisgroep of de groepscoaching. Met specifieke vragen over specialistische onderwerpen kun je terecht bij één van de decanen. Op vmbo zijn dit Yvette van Wijk (y.vanwijk@udenscollege.nl) en Lindsay van Dalen (l.vandalen@udenscollege.nl) en op havo/vwo Saskia Zondag (s.zondag@udenscollege.nl) en Linsday van Dalen.

Loopbaanontwikkeling is geen momentopname, maar een proces dat heel wat tijd in beslag neemt. Je leert langzaam inzicht krijgen in jezelf, en in de mogelijkheden per studie of beroep. Het doel is om die twee aspecten met elkaar te matchen. Wij geloven dat juist het proces leerlingen vooruit helpt, en daarom werken we over het algemeen niet (direct) met studiekeuzetesten. Uiteraard kan een test soms een noodoplossing zijn, maar dan als middel om met elkaar het gesprek aan te gaan over de uitkomsten.

Over specifieke opleidingen willen en kunnen wij als school geen uitspraak doen. Daarvoor verwijzen wij je graag naar onafhankelijke bronnen als www.studiekeuze123.nl en www.keuzegids.nl. Op deze websites vind je bevindingen van studenten en experts over de kwaliteitsverschillen tussen opleidingen. Maar een goede keuze hangt vooral af van jouw individuele motieven. Wat voor een andere een goede opleiding is, kan voor jou een minder goede keuze zijn vanwege de reisafstand, te grote groepen studenten, een negatieve sfeer enz. Kortom: raadpleeg de keuzegids, maar gebruik deze niet als belangrijkste argument om je keuze te maken.

Zorg dat je je keuze voor een vervolgopleiding weloverwogen maakt, in overleg met je coach en andere mensen uit je omgeving. Dan bestaat er eigenlijk geen verkeerde keuze. Toch ervaar je soms dat een opleiding niet bij je past. Dat is heel vervelend, maar brengt je vaak ook dichter bij wat je wél wilt. Overkomt het jou? Neem dan contact op met de mentor of studieloopbaanbegeleider van jouw opleiding. Is dat moeilijk of niet mogelijk? Stuur een mail naar de decanen van het Udens College. Wij helpen je graag.