Nieuws

 1. 2019-03-21 foto

  Leerlingen UC in debat als European Parliament

  Vorige week waren 10 leerlingen van het Udens College in Brugge voor het Model European Parliament (MEP). Zij debatteerden onder andere over de Brexit, armoede in Europese landen en onderwijsstelsels in Europa. Bij het MEP spelen leerlingen uit Brabant en Vlaanderen het Europese Parlement na. Twee leerlingen van het UC blonken uit en zijn uitgenodigd voor een vervolg.

  Een simulatiespel
  In het Model European Parliament spelen 120 leerlingen uit 4 vwo uit Brabant en Vlaanderen het Europese Parlement na. Een week lang bogen leerlingen zich in verschillende commissies over uiteenlopende onderwerpen. Vragen waar deze commissies zich mee bezig hielden zijn bijvoorbeeld: moet Europa actief de piraterij in Somalië aanpakken? Moeten landen als Duitsland en Nederland de armere zuidelijke Eurolanden financieel blijven steunen? Welke stappen kan de EU nemen om de onderwijs- en opleidingsstelsels in de lidstaten te moderniseren zodat zij beter voorbereiden op de gewenste vaardigheden van vandaag en morgen?

  Met een Brexit die er (mogelijk) aan zit te komen en een toenemende groei van euroscepsis, is het extra belangrijk om stil te staan bij wat de EU nu precies behelst. Het Model European Parliament (MEP) wil leerlingen voorbereiden op de Europese realiteit.

  Samenwerken en resolutie voorbereiden
  “De eerste twee dagen stonden volledig in het teken van het samenwerken binnen de verschillende commissies”, vertelt Robert Chamalaun, een van de docenten die de deelname van het UC begeleidt. Onder leiding van een commissievoorzitter bespraken de leerlingen het probleem, waarbij iedere leerling het standpunt van ‘zijn’ of ‘haar’ land moest verdedigen. “Uiteindelijk lag er aan het einde van de woensdagochtend van iedere commissie een onderbouwde resolutie, compleet met preambules en clausules.” Op woensdagmiddag mochten leerlingen Brugge verkennen om ’s avonds met hun eigen commissie te gaan dineren in een Brugs restaurant.

  Verhitte debatten
  “Donderdag en vrijdag stonden geheel in het teken van het debat”, licht docente Joyce Römkens het tweede deel van de week toe. “Iedere commissie had als doel hun zelfgeschreven resolutie te verdedigen en wel zodanig dat de andere landen konden instemmen. Uiteindelijk werden vier van de twaalf resoluties aangenomen.”
  Op donderdagavond was er voor de leerlingen een feest, zodat er na een hele dag debatteren ook ontspanning was. Joyce Römkens: “Mooi om te zien hoe onze leerlingen nieuwe vriendschappen sloten en zichtbaar genoten van deze week.”

  Twee leerlingen UC uitgenodigd
  Na het regionale MEP in Brugge is het nog niet afgelopen voor het UC. De beste parlementariërs worden namelijk uitgenodigd om volgend jaar ook deel te nemen aan MEP Nationaal in Den Haag. Robert Chamalaun: “Op vrijdag hoorde Süreyya Özil dat ze namens het Udens College mee mag doen aan MEP Nationaal. Zij heeft ook nog kans om het jaar daarna mee te doen aan MEP Internationaal.” Dit jaar heeft een leerling uit vwo 5, Leon Verbakel, namens het Udens College deelgenomen aan deze internationale conferentie. Ook Giel Smits werd op vrijdag uitgenodigd om volgend jaar deel te nemen, in de rol als commissievoorzitter.

  “Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen die namens onze school hebben meegedaan aan MEP. Zij hebben laten zien dat ze over complexe onderwerpen met medeleerlingen een uitstekend debat kunnen voeren. Complimenten!”, aldus de trotse begeleiders.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2020-07-10

  Telefonische bereikbaarheid zomervakantie

 4. 2020-07-10

  Waldorf: nieuwe kans

 5. 2020-07-09

  Diploma-uitreiking

 6. 2020-07-02

  Leermiddelen bestellen nieuwe schooljaar

 7. 2020-06-23

  Kunst van Udens College voor Bernhoven