Nieuws

 1. 2019-11-05 foto

  Landelijke onderwijsstaking en het UC

  De vakbonden hebben medewerkers in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs opgeroepen woensdag 6 november te staken. Volgens de vakbonden investeert het kabinet niet op structurele wijze voldoende in het onderwijs.

  Actie als signaal
  Deze ingezette actie geeft een signaal af om duidelijk te maken dat er extra investeringen voor het onderwijs nodig zijn. De schoolleiding van het Udens College deelt de mening dat extra investeringen nodig zijn om kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs te verzorgen.

  Mogelijk overlast voor leerlingen 
  Collega’s van het Udens College krijgen vanzelfsprekend ruimte om gebruik te maken van het stakingsrecht. Dit kan betekenen dat er op die dag mogelijk lessen uitvallen of verschoven worden vanwege de staking. Mogelijk kan dit tot enige overlast leiden voor leerlingen. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn tussenuren, lessen in andere lokalen en wellicht zijn leerlingen eerder thuis dan bij een regulier rooster.

  We delen de zorgen
  Het Udens College deelt de onderliggende zorg van de vakbonden. Wij willen kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs verzorgen in Uden. Daar zijn echter wel extra investeringen voor nodig. De investeringen moeten enerzijds liggen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Collega’s moeten meer ontwikkeltijd krijgen om het onderwijs waar we voor staan te realiseren.
  Anderzijds zal er ingezet moeten worden op eigentijdse leermiddelen en een goede ICT-infrastructuur.

  Op dit moment ziet het er echter naar uit dat de beschikbare budgetten de komende jaren voor een school voor voortgezet onderwijs, zoals het Udens College, alleen maar minder worden.  Wij hopen dat ouders onze zorgen delen en begrip hebben voor het doel van deze landelijke stakingsdag
  Ouders van onze leerlingen hebben vorige week een brief over de landelijke staking ontvangen per e-mail.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2020-02-20

  Locatie Waldorf Uden gevonden

 4. 2020-02-20

  Nieuwsbrief 4 Waldorf Uden

 5. 2020-02-19

  Klas 1, 2, 3: vrijdag geen basisgroep

 6. 2020-02-10

  Inschrijfdagen komen dichterbij!

 7. 2020-02-10

  UConnect: netwerkevent leerling en bedrijf