Jaarkalender vmbo 2021 2022

Jaarkalender vmbo 2021-2022

Algemeen

Ontvangst klassen en introductie

Aanvang lessen

Schoolfotograaf

 

 

06-09 t/m 10-09

13-09

07-09 en 08-09

 

  
Trap weken en examens

TRAP-1

TRAP-2

TRAP-3

TRAP-4

Aanvang CSPE (praktijkexamens)

Centraal Examen

Uitslag Centraal Examen

Central Examen II

Uitslag Centraal Examen II

 

15-11 t/m 19-11

31-01 t/m 04-02

04-04 t/m 08-04

11-07 t/m 15-07

04-04

12-05 t/m 23-05

15-06

20-06 t/m 21-06

01-07

  
Rapporten & diploma-uitreiking

Rapport 1

Rapport 2

Diploma-uitreiking BK4

Diploma-uitreiking T4

 

07-03

21-07

14-07

13-07

  
Ouderavonden

Ouderavond leerjaar 1 t/m 4

Info eindexamen en LOB

Info eindexamen kandidaten met beperking

Profielkeuze BK/KT 2

Pakketkeuze TH2 en T3

Voortgangsgesprekken

Determinatie TH1

Info overstap T4-H4

Determinatie BK/KT2

Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken

 

 

13-09 t/m 16-09

27-09

30-09

25-11

30-11

14-12 en 15-12

18-01

18-01

22-02

8-03 en 09-03

17-05 en 18-08

 

  
Roostervrije dagen leerlingen

Roostervrije dagen

 

05-10, 07-06 en 08-07

  
Belangrijke data

MBO Beurs BKT3 19.00 uur

 

 

 

04-11

 

 

Vakanties

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Carnavalsvakantie

Pasen

Koningsdag

Meivakantie

Hemelvaart

Pinksteren

Zomervakantie

 

25 oktober t/m 29 oktober

27 december t/m 7 januari

28 februari t/m 4 maart

17 en 18 april

27 april

25 april t/m 6 mei

26 en 27 mei

5 en 6 juni

25 juli t/m 4 september