Intentieverklaring Waldorf Uden, vrijeschool

Het Udens College onderzoekt of het volgend schooljaar een vrijeschool-stroom kan starten: Waldorf Uden, vrijeschool voor vmbo-t, havo & vwo.
We starten met klas 7 (leerjaar 1 voortgezet onderwijs). Voor ons is het belangrijk om te weten met hoeveel leerlingen we zouden kunnen starten. Mocht u sterk overwegen om uw kind aan te melden, willen wij u vragen om een intentieverklaring door te geven. De intentieverklaring is bedoeld voor zowel de kinderen die nu in groep 8/klas 6 zitten, als voor de kinderen die nu in groep 7/klas 5 van de basisschool zitten.

 

Ook als u al eerder uw interesse heeft getoond via een ander formulier, vragen wij u om uw intentie om aan te melden door te geven.
Dit is overigens geen aanmelding. Een officiële inschrijving volgt later in het schooljaar nog.

 

Doorgeven intentie

De intentie om uw kind aan te melden, kunt u aan ons kenbaar maken per e-mail.
Wilt u in uw e-mail onderstaande vragen beantwoorden? Uw e-mail kunt u sturen naar: waldorf@udenscollege.nl. Alvast hartelijk dank.

 

  • Ouder/verzorger geeft hierbij aan de intentie te hebben onderstaand kind aan te melden bij Waldorf Uden als deze kan starten: ja/nee
  • Naam kind:
  • Mijn kind zit nu in: groep 7 (klas 5) van de basisschool/groep 8 (klas 6) van de basisschool
  • School kind:
  • Wilt u als ouder betrokken worden bij een nog te vormen klankbordgroep voor ouders? ja/nee/anders: 
  • E-mailadres ouder/verzorger:

 

Er zijn helaas problemen met het intentieverklaring-formulier, daarom vragen wij u ons de gegevens te mailen. Onze excuses voor het ongemak.