Inspraak

We proberen leerlingen waar mogelijk te betrekken bij het onderwijsbeleid.  Leerlingen maken deel uit van de Medezeggenschapsraad en de deelraad. Maandelijks organiseren we een lunch van docenten met leerlingen, om te horen wat leerlingen vinden van de school.  Bijna elk jaar worden er verder tevredenheidsonderzoeken gedaan onder leerlingen.